Anpassad sökning

onsdag 5 oktober 2011

Strathisla 12 year old

Strathisla Distillery grundades illegalt redan 1786. Det är med säkerhet det äldsta destilleriet i Speyside och det hävdas att dominikanmunkar bryggt öl på området redan på 1200-talet.
De två pagoderna som man stoltserar med idag var troligen bland de första i Skottland. Faktum är att man K-märkt Strathisla Distillery tack vare dess vackra utseende. Det ägs av Chivas Brothers som även har sitt huvudkontor på området samt ett eget laboratorium och forskningsavdelning.
(www.whiskyguiden.se)
Vattnet Strathisla använder sig av kommer från andra sidan vägen vid destilleriet, källan Fons Bullion ("Den bubblande källan").  Kornet de använder sig av kommer från lokala leverantörer (Pauls of Buckie) och är lättrökt.
Destilleriet använder sig av begagnade sherry och bourbonfat. Whiskyn lagras vid Keith eftersom de inte har plats på området för egna lagerhus. Buteljeringen sker i Newbridge utanför Edinburgh. 1999 producerade Strathisla cirka två miljoner liter. Strathisla förknippas vanligen med blended sorten Chivas Regal.
(www.whiskyguiden.se)Nu till recensionen:

Doft: Vanilj, nöt, citrus, mandel
Med vatten: vaniljen tar över mer, citrus

Smak: söt, kryddig, citrus, nötlikör, fruktig
Med vatten: kryddigare, lite mindre citrus mer fruktig och vanilj

Eftersmak: söt, behaglig lenhet, kryddig lite fat, vanilj
Med vatten: mer kryddig eftersmak och mer vanilj och citrus. kan även känna en liten aning rökighet.

Kommentar: En överraskande bra whisky till det låga priset. ett bra exempel på en bra Speysidewhisky. Rekommenderas varmt.

Betyg: 89

Pris: 339 kr på Systembolaget

Strathisla Distillery was founded illegally already 1786th It is with certainty the oldest distillery in Speyside, and suggests that Dominicans monks brewed beer in the area as early as the 1200s.
The two pagodas that it prides itself on today, was probably among the first in Scotland. In fact, one C-labeled Strathisla Distillery, thanks to its beautiful appearance. It is owned by Chivas Brothers, which also has its headquarters in the area and its own laboratory and research department.Strathisla water use comes from the other side of the road by the distillery, the source of Fons Bullion ("The bubbling spring"). The barley they use comes from local suppliers (Paul of Buckie) and is lightly smoked.

The distillery uses used sherry and bourbon casks. The whisky is stored in Keith because they have no place for warehouse in the area. Bottling is done in Newbridge outside Edinburgh. Strathisla 1999 produced approximately two million gallons. Strathisla is usually associated with the blended variety, Chivas Regal.

(www.whiskyguiden.se)
 
Now the review:

Nose: Vanilla ,nut, citrus, almonds
With water: vanilla takes over more, citrusPalate: sweet, spicy, citrus, nut liqueur, fruity
With water: spicier, a little less citrus more fruity and vanilla


Finish: sweet, pleasant smoothness, spicy a bit oak barrel, vanilla
With water: more spicy aftertaste and more vanilla and citrus. may even feel a little bit smoky.

Comment: surprisingly good whisky to the low price. a good example of a good Speysidewhisky. Highly Recommended.Score: 89
 
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar