Anpassad sökning

lördag 8 oktober 2011

Glenfiddich Caoran Reserve

Glenfiddich betyder "hjortdalen" och grundades 1886.
Glenfiddich tar sitt vatten från källan Robbie Dhu som rinner ner i floden Fiddich. De köper sitt mältade korn lättrökt från centrala leverantörer.

Glenfiddich Caoran Reserve 12 år lanserades hösten 2003 i Storbritannien.

Caoran Reserve är en återskapning av hur Glenfiddich smakade under krigsåren 1939-1945, då kolet behövdes till krigsindustrin och istället en större andel torv användes vid torkningen av kornet i processen.
Den nygamla whiskyn är en lite rökigare och torvigare Glenfiddich som för tankarna till Whitehalls korridorer och Churchills dagar. 

Nu över till recensionen:  
(Denna recension kommer att göras utan att vatten tillsätts eftersom karaktären inte förändras nämnvärt utan bara blir mer lätt i smaken med samma noter)

Doft: En mild rökighet är det första som man märker tillsammans med citrus, malt, en lätt jordig doft i bakgrunden.

Smak:  Citrus, malt, friskhet, mjuk och behaglig

Eftersmak: Lite kryddig, citrus, jord, en lätt rökighet som rullar fram från gommen för att sedan dra sig tillbaka samma väg, en lång frisk eftersmak med inslag av apelsin och lätt jordig rök

Kommentar: En behaglig whisky. Tjänar på att få stå ett tag i glaset för att öppna upp sig.
Var försiktig med vattnet. Den drunknar lätt vid för mycket och faller där efter platt och blir blaskig. Den bästa Glenfiddich  jag testat så långt.

Betyg: 89

Pris: 399 kr på systembolaget men finns tyvärr inte i sortimentet just nu men finns att köpa på nätbutiker som ni kommer till via rutan ovanför inlägget.


Glenfiddich means "Deer Valley" and was founded in the 1886.
Glenfiddich takes its water from the spring Robbie Dhu flowing into the river Fiddich. They buy their malted barley lightly smoked from central suppliers.

Glenfiddich Caoran Reserve 12 years was launched in autumn 2003 in the UK.
Caoran Reserve is a recreation of how the Glenfiddich tasted during the war years 1939-1945, when coal was needed for the war industry and instead a higher proportion of peat used for drying the grain in the process. 


The reinvention of the whisky is a bit more smokier and peaty Glenfiddich reminiscent of White Hall's corridors and Churchill's day.


Now to review: 

(This review will be without water added because the character does not change significantly, but only becomes more readily to the taste of the same notes)

Nose: A mild smokiness is the first thing you notice along with citrus, malt, a light earthy scent in the background.

Palate: Citrus, malt, freshness, soft and comfortable

Finish: A bit spicy, citrus, earth, a light smokiness that rolls out from the gum and then pull back the same way, a long fresh finish with hints of orange and light earthy smoke

Comment: A pleasant Whisky. Benefit to stand a while in the glass to open up.
Be careful with the water. The whisky drowns easily with too much water and falls there after flat and becomes WASHY. The best Glenfiddich I've tested so far.

Score: 89


This whisky, like mush of the other whiskies tested on this site, can be purchased at online stores you come to via the google serch box above the post.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar