Anpassad sökning

måndag 24 oktober 2011

Compass Box Oak Cross

Compass Box är en oberoende buteljerare som anses lite kontroversiell på grund av en del annorlunda och innovativa metoder vad gäller slutlagring med mera vilket har retat upp vissa delar av etablissemanget i whiskybranschen.

Denna tappningen är en vatted malt, eller blended malt som man nu mer kallar det, och består av single malt whisky från tre destillerier från de skotska högländerna. Whiskyn som ingår i blandningen är minst 10 år gamla och är lagrade på både fat av amerikans ek och fat av fransk ek.

Nu till recensionen:

Doft: Frisk citrusdoft samt lite vanilj och karamell.
Med vatten: Mer kryddig doft av örter, fortfarande vanilj.

Smak: En vaniljbomb, med lite citrus och mycket sötma. Nästan lite bourbonkänsla.
Med vatten: Vanilj, kryddigare, lite örter, men fortfarande mycket söt.

Eftersmak: Söt, karamell, lite kryddig på tungan, och en söt vaniljsmak i hela eftersmaken.
Med vatten: vanilj, karamell, lite mer krydda och betydligt längre eftersmak.

Kommentar: Bra whisky men sticker inte ut så mycket förutom sötman och jag kan tycka att den är lite för söt och nästan sliskig. Den förbättras dock en del med vatten och man kan tillsätta en del vatten till denna utan att det gör någon skada.


Betyg: 84

Pris: 559 kr i systembolagets beställningssortiment.


Compass Box is an independent bottler that are considered a bit controversial because of some unusual and innovative practices in terms of final storage, etc. which has angered some parts of the establishment of the Whisky industry.

This bottling is a vatted malt, or blended malt is now more call it, consists of single malt Whisky from three distilleries of the Highlands. The whisky used in the blend is at least 10 years old and is stored on both barrels of American oak and barrels of French oak.

Now to the review:

Nose: Fresh citrus scent and a little vanilla and caramel.
With water: more spicy scent of herbs, still vanilla.


Palate: A vanilla bomb with a little citrus and very sweet. Almost a little bourbon-esteem.
With water: Vanilla, spicier, some herbs, but still very sweet.


Finish : Sweet, caramel, slightly spicy on the tongue, and a sweet vanilla flavor in the finish.
With water: vanilla, caramel, a little more spice and far longer finish.

Comment: Good Whisky, but do not stand out so much besides the sweetness and I would think that it is a bit too sweet, almost saccharine. It does improves, however, with water and you can add a great deal of water into this without doing any damage.

Score: 84

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar