Anpassad sökning

fredag 7 oktober 2011

Bunnahabhain 12 years old

Bunnahabhain grundades 1881. Bunnahabhain är Islays nordligaste destilleri och ligger vid stranden i Islaysundet Bunnahabhain Bay.
Bunnahabhain grundades från början för att möta de krav på maltwhisky till blended industrin. Ordet Bunnahabhain betyder flodmynning men någon flod är det inte riktigt utan snarare en bäck. Bunnahabhain tar sitt vatten direkt från en källa på området vilket man är ensam om på Islay.
Dessutom rinner vattnet inte genom någon torv vilket i hög grad gör att deras whisky inte är lika torvsmakande som andra Islaywhisky. De tar sitt korn från tre olika ställen, som alla andra Islaydestillerier tar de en del (10%) från Port Ellen Maltings som är rökt till endast 1-2 ppm fenoler vilket innebär att den inte är lika rökig som övriga Islaydestilleriers whisky. Resterande mängd korn kommer från Berwick och Speyside. En liten del rökt whisky har börjat producerats som ligger runt 40 ppm.
(www.whiskyinfo.se)


Nu till Recensionen:


Doft: Torkad frukt, lätt mandel, mycket påverkan från sherryfat. lätt humus och lätt rök.
Med vatten: en viss blommig karaktär uppkom tillsammans med ljunghonung, sherryn finns kvar men ljungen tar över. Röken blir tydligare med lite vatten.

Smak: Torkad frukt, ljunghonung, mandel, lätt sälta och rök
Med vatten: En mycket sötare whisky med mer honung.

Eftersmak: Söta sherry inslag, lite lätt citrus, rök som stannar kvar länge och ökar successivt.
Med vatten: Kryddig direkt i eftersmaken sedan honung, sherry, ek, en lätt torvighet och en djupare rök kommer efter en stund men inte lika intensiv som den utan vatten.
Kommentar: En ok whisky som hamnar någonstans i mellan registret. En bra vardagswhisky men inget att ha om man tänkt sig lite rökig Islaywhisky.

Betyg: 86

Pris: 429 kr på systembolaget

Bunnahabhain was founded 1881st Bunnahabhain is the most northerly Islay distillery and is located in the Sound of Islay Bunnahabhain Bay.

Bunnahabhain was founded originally to meet the demand for malt to blended industry. The word Bunnahabhain means river estuary, but it is not really a river but rather a stream. Bunnahabhain takes its water directly from a source in the area which it is the only one on Islay.

In addition, the water flows not through any peat, which largely means that their Whisky is not as peat-tasting as other Islay Whisky. They take their grain from three different places, like any other Islay Distilleries they take part (10%) from Port Ellen Maltings, which is smoked to only 1-2 ppm of phenols, which means that it is not as smoky as other Islaydestilleriers Whisky. The remaining grains are from Berwick and Speyside. A small amount smoked Whisky has begun produced which is around 40 ppm.

Now the review:

Nose: Dried fruit, light almond, much influence of sherry. light humus and light smoke.

With water: a flowery character arose with heather honey, sherry is left but the heather takes over. The smoke becomes clearer with a little water.

Palate: Dried fruit, heather honey, almonds, salt and smoke
With water: A very sweet Whisky with more honey.

Finish : Sweet sherry element, a little lemon, smoke that stays a long time and is gradually increasing.
With water: Spicy directly in the finish then honey, sherry, oak, a light peat and a deeper smoke after a while but not as intense as it was without water.

Comment: An ok whisky that fall somewhere in the midrange. A good everyday Whisky but not worth having if you thought of a little smoky Islay Whisky.

Score: 86

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar