Anpassad sökning

torsdag 13 oktober 2011

Isle of Jura, Superstition

Ännu en Isle of Jura står på tur. Information om destilleriet finns på recensionen av Isle of Jura 16 YO därför hoppar jag över det i detta inlägg och går direkt till recensionen.

Recension:

Doft: Björnklister och möbelpolish, sötaktig doft med inslag av torvrök, lätt sherryton i bakgrunden.
Med vatten: Mycket mer sherry och söta toner, den lätta rökigheten kom fram med lite mer havstoner av sjögräs och tång.

Smak: Mycket fat, sherry, mandel, fruktighet utan citrus, druvig och elegant.
Med vatten: Ganska rökig med en frisk sälta och med mandeltoner bakom. Vaniljinslag. Lätt kryddig

Eftersmak: Sherryn kommer fram efter en stund och en viss amaretto smak infinner sig då madeltonerna förenar sig med sherryn. Ganska kort eftersmak men rökigheten stannar kvar en längre stund. Denna rökighet är ganska mild och håller sig i bakgrunden fram tills en stund innan slutet.
Med vatten: djup rökighet som fyller munnen en lång stund blandad med inslag av örter och havssmaker. 

Kommentar: Väldigt fin och balanserad, speciellt med  med lite vatten i men dock inga mängder. En utmärkt whisky.

Betyg: 91

Pris: 449 kr för helbutelj i beställningssortimentet och 239 kr för halvbutelj i ordinarie sortiment.


Another Isle of Jura in the pipeline. Information about the distillery are available on the review of Isle of Jura 16 YO why I skip that in this post and go straight to the review.

Review:

Nose: Almond and furniture polish, sweet aroma with hints of peat smoke, light sherry in the background.
With water: much more sherry and sweet tones, the light smoky unit came with a little more sea tones of seaweed.


Taste: A lot barrel taste, sherry, almond, fruitiness without citrus, grape and elegant.
With water: Pretty smoky with a fresh saltiness and almond tones behind. Vanilla Elements. Slightly spicy


Finish: sherry comes forward after a while and some amaretto flavor arises when almond notes combine with sherry. Fairly short aftertaste but smokyness stays for a long time. This smokiness is quite mild and stays in the background until a moment before the end. 
With water: deep smokiness that fills your mouth for a long time mixed with hints of herbs and sea flavors.

Comment: Very nice and balanced, especially with some water in but nevertheless do not add lardge quantities of water. An excellent Whisky.

Score: 91

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar