Anpassad sökning

söndag 30 oktober 2011

Macallan 12 yo


Destilleriet grundades 1824 av Alexander Reid. Dess främsta karakteristika är att whiskyn endast lagras på sherryfat (Jerez från Spanien). Det var inte förrän slutet av 1970 talet som de började sälja whiskyn som single malt!

Vattnet som används är mjukt och svagt torvsmakande tas från underjordiska källor (ca 150m). Kylvattnet kommer från närliggande floden Spey. Deras korntyp är Golden Promise som anses vara det finaste kornet. De får det färdigmältat från ett centralt mälteri.
Alla pannor är av lökmodell och har kraftigt sluttande lynearms vilket sägs bidra till en kraftfullare och rikare whisky. Råspriten leds sedan från Stillhouse via rör ner till Filling Store som ligger cirka 50 meter ifrån. Alkoholstyrkan vattnas ner med lokalt vatten från 74 % till 68,5% innan de lagrar på fat.

Nu recensionen: 

Doft: Sherry, ek, lätt nöt, blommig, citrus, rosenblom
Efter vatten: Sötare, ännu mer sherry, fruktig, ingen citrus,

Smak: kryddig, mycket fat, pepprig,
Efter vatten: Sträv fatkaraktär, ganska menlös, samma som ovan fast mindre,

Eftersmak: cilli, strävhet från fat, päron,
Med vatten: strävare, torrare mindre krydda,

Kommentar: medelmåttig, lyfter inte alls.

Betyg: 81

Pris: 489 på systembolaget


The distillery was founded in 1824 by Alexander Reid. Its main characteristic is that the whisky only been stored in sherry casks (Jerez from Spain). It was not until the late 1970's as they began to sell it as a single malt whisky!

The water used is soft and weak turf tasting taken from underground sources (about 150m). The cooling water comes from the nearby River Spey. Their type of barley is Golden Promise, which is considered the finest grain. They get it malted from a central malting.


All boilers are of the onion model and has sharply sloping lynearms which are said to contribute to a more powerful and richer Whisky. The raw liquor is then passed from the Still House through pipes down to the Filling Store which is located about 50 meters away. Alcohol strength watted down with local water from 74% to 68.5% before storing in barrels.

Now the review: 
 
Nose: Sherry, oak, light nut, floral, citrus, rose flower
After Water: Sweeter, more sherry, fruity, no citrus,
 
Palate: spicy, a lot of barreltaste, peppery,
After water: Rough barrel character, rather bland, same as above but smaller,

Finish: cilli, roughness of the barreltaste, pear,
With water: harsher, drier less spice,

Comment: mediocre, does not lift at all.

Score: 81


fredag 28 oktober 2011

Bowmore Surf

Dags att recensera en Bowmore igen. Denna gång är det taxfree buteljeringen Surf. För info om destilleriet se recensionen av bowmore darkest 15 years old.

Nu till recensionen:

Doft: Ekfat, lätt sherry, mandel, cigarrök, blommig
Med vatten: sjögräs, kreosot, gammalt ekfat,

Smak: lätt kryddig, söt, vanilj, bittermandel, torr sherry,
Med vatten: citrus (lime), sälta, lätt rökighet, lätt lätt mandel

Eftersmak: citrus, rökig lång eftersmak, lätt krydda och fruktig mandel
Med vatten: kryddig rökig eftersmak som innehåller lite tjära i smaken, lätt mandel, inte lika lång eftersmak i alla delar som utan vatten, förutom vad gäller rökigheten som är längre, och betydligt mindre citrus.

Kommentar: Helt ok vardagswhisky som passar under höstkvällarna som handen i handsken. Rekommenderas med tanke på priset.

Betyg: 83

Pris: Finns ej på systembolaget men på de flesta större flygplatser samt utlandsfärjor. Den går också att köpa via internetbutiker vilket jag gjorde och betalade då € 28,99 på scanbolaget.com

Time to review a Bowmore again. This time it is travel retailer bottling "Surf" that has a farly affordeble price. For info on the distillery see review Bowmore Darkest 15 years old.

Now to the review:

Nose: oak, light sherry, almonds, cigar smoke, floral
With water: sea grass, creosote, old oak barrels,

Palate: spicy, sweet, vanilla, almonds, dry sherry,
With water: citrus (lime), salty, slightly smoky, slightly light almond

Finish: citrus,
long smoky finish, slightly spicy and fruity almond
With water: spicy smoky finish that contains little tar in taste, light almond, not as long finish in all parts when without water, except for the smoky unit that is longer, and significantly less citrus.

Comment: Ok everyday Whisky that fits the autumn evenings like a glove. Good considering the price.

Score: 83