Anpassad sökning

tisdag 18 oktober 2011

Balvenie Signature 12 YO

Destilleriet ligger invid floden Fiddich i Dufftown en kort bit från Glenfiddich distillery. Balvenie grundades av William Grant 1892 fem år efter han startat Glenfiddich.

Balvenie tar sitt vatten, mjukt och rent från lokala vattenkällor i Conval Hills. De mältar fortfarande sitt eget korn som också kommer från närliggande fält. Kornet blötläggs i två dagar innan det läggs ut på golvet fem till sju dagar. Kornet vänds tre gånger dagligen av fyra män som jobbar i skift. Kornet flyttas sedan över till kölnan där de torkar det med värme från kol och torv. Dock har efterfrågan på

Balvenie gjort att man nu också måste köpa in färdigmältat korn från centrala mälterier.


Råspriten blandas ner till 63.5% och lagras vanligen på använda bourbonfat och sherryfat men även avslutningar på islayfat och portvinsfat finns. Faten vilar sedan, tre till fyra staplade på höjden, i solida lagerhus med kraftiga stenväggar på området. Största delen av buteljeringen sker hos Glenfiddich i deras buteljeringsanläggning.
(whiskyguiden.se)


Mina noter:

Doft: Päron, melon, vanilj, lite skokräm, svartvinbär,
Med vatten: mer av vaniljen, ekfat, annars som ovan fast utan melon

Smak: Lätt krydda, päron, banan, ananas, honung,
Med vatten: Mer vanilj, päron, mer krydda, annars som innan

Eftersmak: Päron, ek, honung kommer efter en liten stund, lite krydda och lite eldig som stannar till slutet vilket är ganska länge för att dö ut i en torr oljig päronsmak efter en halv minut.
Med vatten: eken kommer fram mer, kryddan är till en början mer centrerad till tungspetsen för att senare spridas i munnen, annars lite nedtonad och mer träig,

Kommentar: En medel malt som passar på sommaren och till en drink. Kan faktiskt känna den här med en isbit, tar och testar... jo då fick den lite karaktär och smakar riktigt mycket honung samt får lite sting strax innan eftersmaken. Nästan lite irländsk i karaktären. Första gången jag dricker maltwhisky med is. Tror att det är så har den ska avnjutas en varm sommardag i bersån.

Betyg: 83

Pris: 469 kr på systembolaget


The distillery is located along the River Fiddich in Dufftown a short distance from the Glenfiddich distillery. Balvenie was founded by William Grant in 1892 five years after he started Glenfiddich.

Balvenie takes its water, soft and pure from local water sources in the Conval Hills. The malted barley is still their own,and also from nearby fields. The barley is soaked for two days before it is placed on the floor five to seven days. The barley is turned three times a day by four men who work in shifts. The barley is then moved over to the kiln where they dry it with heat from coal and peat. However, the demand for Balvenie done that they now also have to buy into all ready malted grain from central malt houses

The raw liquor is mixed down to 63.5% and is usually stored in used bourbon and sherry casks as well as finishing in Islay barrels and port wine barrels. Casks resting Then three to four stacked in height, in solid housings with heavy stone walls in the area. Most of the bottling is done at Glenfiddich in their bottling plant. 
(whiskyguiden.se)

My notes:

Nose: Pear, melon, vanilla, a little shoe polish, black currant,
With water: more of vanilla, oak, otherwise as above but without the melon


Palate: Light spice, pear, banana, pineapple, honey,
With water: more vanilla, pear, more spice, otherwise as before


Finish: pear, oak, honey after a moment, a little spice and a bit fiery, which stops to the the end which is quite a long time to die out in dry oily pear flavors after half a minute.
With water: the oak develop more, the spice is initially more centered to the the tip of the tongue then spread in the mouth otherwise a little toned down and more woody,
 
Comment: A medium-malt that suits in the summer and in a cocktail. I can actually feel this with an ice cube, let´s test ... yes there it gets it a little character and tastes really much of honey and gets some bite just before the finish. Almost a little Irish in character. The first time I drink malt whisky with ice. Believe that this shold to be enjoyed on a hot summer day in the arbor.


Score: 83

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar