Anpassad sökning

måndag 3 oktober 2011

Glenfiddich Rich OakGlenfiddich betyder "hjortdalen" och ligger vid floden "Fiddichs" dalgång i Speyside. Glenfiddich är idag världens mest säljande maltwhisky.


Rich Oak är initialt lagrad minst 14 år på amerikanska bourbonfat. Därefter har whiskyn fått extra smaklager genom en slutlagring i upp till 12 veckor. Slutlagringen sker i två steg, först genom lagring på amerikansk nyek och därefter på spanska sherryfat.


Nu till recensionen: 


DoftSöt, Mandel, Madeira, vanilj, ek, en viss torvighet eller gammalt vått gräs.
Med vatten: Markant citrusdoft, läder, fatdoft med inslag av svagt sulfid.


Smak: Kraftig fatkaraktär, citrus, viol, läder 
Med vatten: Väldigt fruktig och lätt, lätt sötlakrits


Eftersmak: kryddig på tungan, ganska kort med apelsininslag och lite lakrits, i bakgrunden lite sulfidsmak och en lite dov smak från gamla sherryfat som växlar mellan sulfiden och fatsmaken 
Med vatten: betydligt mer kryddig och mer fyllig, läder, halm, sherryfat, mindre sulfid (nästan inte alls, hade nog inte märkt den om jag inte letat efter den från innan vattnet tillsattes). Efter en halv minut kommer en distinkt chokladsmak fram.


Kommentarer: Ganska blek men ändå OK framförallt med en gnutta vatten så att den späds till mellan 36-38%. Eftersmaken väldigt kort utan vatten men förvånande lång med vatten.


Betyg: 84


Pris: 139 för 20 cl hos systembolaget. 

Glenfiddich means "Deer Valley" and is situated on the River "Fiddichs" valley of Speyside. Glenfiddich is the world's best sellingmalt whisky.

Rich Oak is initially stored at least 14 years of American bourbon. Subsequently, the whisky got extra flavor layer by a final storagefor up to 12 weeks. Final storage is done in two steps, first by storing the American new oak and then in Spanish sherry casks.

Now the review:

Nose: Sweet, Almond, Madeira, vanilla, oak, some peat or old wet grass.
With water: Significant citrus scent, leather, oakbarrel sent with elements of low sulphide.

Palate: Strong oakbarrel character, citrus, violets, leather
With water: Very fruity and light, light sweet licorice

Finish: spicy on the tongue, rather short with orange spots and a little licorice in the background a bit sulphide taste and a bit dulltaste of old sherry casks, which alternates between sulfide and oakbarrel.
With water: much more spicy and more mellow, leather, straw, sherry, less sulfide (hardly at all, had not noticed it if I'm not looking for it from before the water was added). After half a minute, a distinctive chocolate flavor forward.

Comments: Somewhat pale but still OK, especially with a little water so that it is diluted to between 36-38%. finish are very shortwithout water, but surprisingly long with water.

Score: 84


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar