Anpassad sökning

fredag 30 september 2011

Isle of Jura Prophecy

Isle of Jura är en liten ö med få invånare men desto mer hjortar vilket har givit ön namnet. För att komma till Jura måste man åka över ön Islay som ju är känd för sin whisky. Jura är dock inte en island-whisky utan räknas som en coastal highland.

Nu till noterna:

Doft: Möbelpolish, läder, lätt rök, lite sherrydoft,
Med vatten: ek, sherryn tar över mer och russindoften blir mer utkristalliserad, annars samma som ovan.


Smak: Russin, torkad frukt, citrus, honung, lätt rökighet, ljungblom,
Med vatten: Åh... sherrybomb, samtidigt som det blir vaniljsmak och de olika som beskriv ovan, citrusen blir friskare.


Eftersmak: Russin, mycket sherry, torkat äpple, sälta, rök, örter
Med vatten: mer rök, fortfarande mycket sälta och en viss kryddighet smyger sig på.

Kommentarer: Riktigt bra. Rekommenderas verkligen. Två olika whiskys i en. En med vatten och en annan utan. Båda goda.

Betyg: 94

Pris: 589,00 kr i systembolagets beställningsortement.

Isle of Jura is a small island with few inhabitants, but all the more deer, which has given the island its name. To get to Jura one must go over the island of Islay, which of course is famous for its Whisky. Jura is not an island-Whisky, but counts as a coastalhighland.

Now the notes:
Palate: Furniture Polish, leather, light smoke, some sherry aroma;
With water: oak, sherry is taking over more and raisin aroma becomes more crystallized, otherwise same as above.

Taste: Raisins, dried fruit, citrus, honey, light smokiness, heather flower.

With water: Oh ... Sherry bomb, while it is vanilla flavor and the various described above, citrus is fresher.

After Taste: Raisins, much sherry, dried apples, salt, smoke, herbs
With water: more smoke, still a lot of salt and a certain spiciness sneaks up on.

Comments: Really good. Recommended indeed. Two different whisky in one. One with water, and another without. Both good.

Score: 94


torsdag 29 september 2011

Ny sökfunktion på bloggen. New search feature on the blog.

Nu kan ni söka efter önskad whisky på ett antal onlinehandlare för whisky samt systembolaget via Googlerutan ovanför inläggen.

Now you can search for the Whisky on a number of online traders for Whisky and Systembolaget through the Google box above the posts.

onsdag 28 september 2011

Big Peat, Big Peat X-mas

 Big Peat är en så kallad blended malt vilket jag beskrev i tidigare inlägg om Johnnie Walker Green Label


Denna buteljering har en stor torv-rökig karaktär med kustkänsla och lätta toner av aska som är så typiskt från ön Islay. Innehållet kommer från Ardbeg, Caol Ila, Bowmore och Port Ellen! Varje buteljering gör i batcher om cirka 10 fat. Den är en Caskstrenth vilket innebär att den inte är nerblandad till en lägre alkoholhalt än den som är i fatet utan denna har en alkoholstyrka på  57.8%. 


Den har ännu inte blivit släppt i butiker här i Sverige men den finns på vissa butiker i Storbritannien och kan beställas därifrån via webbutiker redan nu. I Sverige släpps denna på Systembolaget den första november och jag kommer att recensera den då. 


Istället får jag recensera standardutgåvan av Big Peat vilken kommer här nedan.


Noter:


DoftKaramell, knäck, lätt rök, fat, läder, citrus, hö
Med vatten: Rök, citrus, choklad, färskt hö


Smak: Citrus, hö, choklad, karamell, rök givetvis, fläder, lätt hav med en viss sälta, lätt lätt vanilj
Med vatten: Samma smaker ungefär men lite nedtonat, Ekfatet slår igenom mer och ger en ganska kraftig smak av ek lite mer vanilj.


Eftersmak: Rök, torv, citrus, lätt kryddigt, 
Med vatten: söt, fat, vanilj och sedan rök och humus.


Kommentarer: En bra blended malt. ingen rökbomb men riktigt bra. Tror att man ska vara försiktig med vatten om man ens ska ha något.


Betyg: 89

Pris: 590,00 kr i Systembolagets beställningsortement.Big Peat is a 'blended malt which I described in previous posts about Johnnie Walker Green Label.

This bottling has a large peat-smoky character with a coastal feel and light tones of ash that are so typical of the island of Islay.The content comes from Ardbeg, Caol Ila, Bowmore and Port Ellen! Each bottling makes in batches of about 10 casks. It is a Caskstrenth which means that it is not watted down to a lower alcohol content than that in the cask, and this has a alcoholstrength of 57.8%.

It has not yet been released in stores here in Sweden but it is available at some stores in the UK and can be ordered from there via the online stores now. In Sweden this will be released at Systembolaget in November the first. 
  Instead I will review the standard edition of the Big Peat below.


Notes:

Nose: caramel, toffee, light smoke, barrel, leather, citrus, hay
With water: smoke, citrus, chocolate, fresh hay

Palate: Citrus, hay, chocolate, caramel, smoke, of course, elderberry, light sea with some salt, light light vanilla
With water: same tastes about but little dimmed, The oakbarrel makes an bigger impact and give a fairly strong taste of oak a little more vanilla.

Finish: Smoke, peat, citrus, slightly spicy,
With water: sweet, barrel, vanilla, and then smoke and humus.

Comments: A good blended malt. not a SMOKE BOMB but really good. Believe that one should be careful with water if you evenshould have any.

Score: 89


tisdag 27 september 2011

Bowmore The NC2 Range


Här kommer en sherry cask från Bowmore som är buteljerad av Duncan Taylor.

Noter:

Doft: Fruktig och lätt rökig. Lätt citrus och inslag av sjögräs. Bakom allt ihop finns det en nyans av russin och sherry.
Efter vatten: mer sötare doft med inslag av färska örter, lätta toner av hav och en viss druvvighet.

Smak: Söt, lite medicinal, russin och tätt kanel, en viss humus smak,lätt lätt rök.
Efter vatten: en mer påtaglig rökighet men den minskar i komplexitet och ökar i kryddighet. mer rök.

Eftersmak: Mer av en halvtorr söthet från russin, lite kryddig och bitterhet som av bittermandel. Lätt sälta
Efter vatten: Mindre söt och mer kryddig som sprider sig från baksidan av gommen och fram till tungspetsen med en mycket längre finish som pågår i flera minuter, bitterheten försvinner nästan helt och en närvaro av ett gammalt ekfat infinner sig.

Kommentarer: En OK whisky men del lyfter inte till några höjder om man inte låter den luftas i upp till en halvtimma men då lyfter den betydligt mer. Jag var till att börja med lite tveksam till användandet av vatten på denna måste testa testa den ett antal gånger för att avgöra om vattenmängd men kom fram till att ca 1 1/2 tesked vatten gör den lite mer fyllig och mindre skarp. Kan vara lite svaveldoft och smak men det försvinner efter att man har luftat den.

Betyg: 87

Pris: 595 kr tyvärr slutsåld på systembolaget men sök gärna efter den i sökmotorn ovan.

Here's a sherry cask from Bowmorethat is bottled by Duncan Taylor.

Notes:

Nose: Fruity and light smoky. Light citrus and hints of seaweed. Behind it all, there is a shade of raisin and sherry.
With water: more sweeter scent with hints of fresh herbs, light tones of the sea and some grape agility.

Palate: Sweet, slightly medicinal, raisins and cinnamon tight, some humus taste, light light smoke.
With water: a more pronounced smokiness, but it reduces the complexity and increase in spiciness. more smoke.After Taste: More of a semi-dry sweetness from raisins, a little spicy and bitter as the bitter almond. Slightly salty
With water: Less sweet and more spicy, which spreads from the back of the palate until the tip of a very long finish that goes on for several minutes, the bitterness will disappear almost entirely and the presence of an old oak barrels arrive.

Comments: An OK Whisky
but it does not lift to any heights unless you let it aerate for up to half an hour but then it can lift much more. I was initially a bit hesitant to the use of water in this test and have to test it several times in order to determine the amount of water but concluded that about 1 1 / 2 teaspoon of water makes it a little more mellow and less sharp. Can be a little sulfur smell and taste but it disappears after you have aired it.

Score: 87

Johnnie Walker Green Label

Nu blir det en blended malt vilket även kallades för vatted malt tidigare. Blended malt är en maltwhisky som har flera olika maltwhiskys från olika destillerier blandade i olika proportioner. En blended malt kan bestå av ett par till hur många som helst olika whiskys.

Johnnie Walker är ett av de absolut största whiskyvarumärkena i världen och de har ett antal olika uttryck av blend och bara, mej veterligen, en malt och denna är Johnnie Wakler Green Label blended malt.

Till noterna för whiskyn:

Doft: En söt maltig doft med inslag av citrus, ängsblommor, lätt rök och tallkåda.

Med Vatten: Mer vanilj och fatkaraktär i doften. Mer av örter/blommor och mindre rök, tallkåda och sitrus.

Smak: En fruktig sötma med inslag av nyslaget gräs, gräddkola och apelsin, tobak och en svag sälta.

Med vatten: Mycket mer sälta, omogen apelsin, mer kryddig samt honung. Mindre av det övriga.

Eftersmak: Rökig och kryddig på slutet med en sälta som följer in i eftersmaken. Ganska lång och balanserad eftersmak.

Med vatten: Mer av kryddigheten och röken kommer lite senare för att stanna mycket längre. Sältan blir också mer påtaglig. Eftersmaken blir betydligt längre och går efter ett litet tag över till en mer örtig smak.

Kommentarer: Bra blended malt med en rundhet och samtidigt lite komplex. Känner att den stretar åt olika håll men ej på ett negativt vis. Det försvinner dock efter att den fått stå och öppna sig en stund. 1-2 teskedar vatten gör susen.

Betyg: 87

Pris: 439,00 kr i Systembolagets beställnigsortement.

Now it will be a blended malt which is also called vatted malt before. Blended malt is a malt that has several different malt whiskys from different distilleries blended in various proportions. A blended malt may consist of a couple to any number of different whiskeys.


Johnnie Walker is one of the largest Whisky brands in value and they have a number of different expressions of the blend, and only, known to me, a malt and this is Johnnie Wakler Green Label blended malt.

The notes of the whisky:

Nose: A sweet malty aroma with hints of citrus, wild flowers, light smoke and pine resin.


With
Water: More vanilla and fatkaraktär of smell. More of the herbs / flowers and less smoke, pine resin and sitrus.

Palate: A fruity sweetness with hints of freshly mown grass, toffee and orange, tobacco and a slight saltiness.

With water: more salt,
unripe orange, more spicy and honey. Less of the other.

After Taste: Smoky and spicy at the end with a saltiness that follows into the finish. Rather long, balanced finish.

With water: more of the spicy and the smoke comes back later to stay much longer. Saltiness becomes more pronounced. The finish is much longer and goes after a little while to a more herbaceous taste.

Comments: Good blended malt with a roundness and at the same time a bit complex. Feel that the struggles in different directions but not in a negative way. It disappears once it been standing and open up for a while. 1-2 teaspoons of water does the trick.

Score: 87

lördag 24 september 2011

Amrut Fusion Indian single malt

Dags att gå utanför Europa till Asien. Där börjar vi med Amrut fusion som är en bra kandidat att börja med.
Amrut Distillery är beläget i Bangalore i delstaten Karnataka i Indien. Huvudråvaran är korn odlad i Punjab och i Rajasthan. Denna Amrut består av en blandning mellan denna indiska malt och skotsk rökt malt.

Namnet Amrut är sprunget ur indisk mytologi: när gudarna och demonerna - Rakshasas - kärnade haven med hjälp av det heliga berget Meru som en gyllene urna reste sig ut kaoset, innehållandes en dryck som gav dom evigt liv. En dryck som fick namnet Amrut.
 Amrut är aldrig kylfiltrerad och lagras på hög höjd och i tropisk värme vilket innebär att mognadsprocessen går fortare än vi traditionell whiskylagring.

Nu till noterna:

Doft: Fruktig och en lätt doft av gräddkola, citrus och lätt petroleum.
Med vatten: Rökigheten kommer fram mer annars mer citrus och malt, vanilj


Smak: Söt fruktig, ananas, russin, citrus, mycket komplex, lätt kryddig, lite fichermans frend i bakgrunden, lite oljig,
Med vatten: kryddigare mer rök, mindre citrus mer vanilj. Ingen fichermans frend. Fishermans frend kom tillbaka lite efter att den stått med vatten i glaset en stund.

Eftersmak: En lätt torvighet i eftersmaken med en känsla av mild rökighet, frukttonerna dröjer sig kvar och medför en uppfriskande känsla.
Med vatten: en explosion av kryddighet med inslag av lätt rök som fortsätter mot slutet och rullar fram och tillbaka i munnen flera gånger. Betydligt längre eftersmak.

Kommentarer: En otroligt trevlig, bra whisky som var svår att sätta noter till på grund av den komplexa karaktären. både uppfriskande men djup smak framförallt i eftersmaken. En blandning mellan de fruktiga lätta tonerna och en rökig torvighet. Mycket bra.
Betyg: 95

Pris: 629,00 kr i systembolagets beställningsortement.
PS. Testade Amrut whisky på en indisk kollega som inte kunde tro att det kunde göras så bra whisky i hans hemland. Amrut säljs endast på export och finns tilgänglig i europa hos specialistbutiker och webbshops och, om jag är rätt informerad, har eller kommer att lanseras i förenta staterna under den närmaste tiden.


Time to go outside Europe to Asia. Where we start with Amrut Fusion is a good candidate to begin with.
Amrut Distillery is located in Bangalore in the state of Karnataka in India. The main raw material is barley grown in Punjab and Rajasthan. This Amrut consists of a mix between the Indian malt and Scotch-smoked malt.
The name Amrut is born out of Indian mythology: when the gods and demons - Rakshasas - churned the oceans with the help of the holy mountain Meru as a golden urn stood out chaos, containing a elexir that gave them eternal life. A drink named Amrut.

 
Amrut is never chill filtered and stored at high altitude and in the tropical heat which means that the ripening process is faster than our traditional whisky storage.
Now the notes:
Nose: Fruity and a slight smell of toffee, citrus and light petroleum.With water: Smokyness will come forward more otherwise more citrus and malt, vanilla

 
Palate: Sweet fruity, pineapple, raisins, citrus, very complex, slightly spicy, slightly fichermans Frend in the background, a little oily,With water: more spicier smoke, small citrus more vanilla. No fichermans Frend. Fishermans Frend came back a bit after standing with water in the glass for a while.

Finish: A light peat in the finish with a feeling of mild smokiness, fruit notes linger and brings a refreshing feeling.With water: an explosion of spiciness with hints of light smoke that continues to the end and rolls back and forth in his mouth several times. Considerably longer finish.

Comments: A very nice, good whisky, which was difficult to put notes to because of the complexity. Both refreshing but deep taste especially in the aftertaste. A mixture of the fruity light tones and a smoky peat. Very good.

Score: 95

PS. Tested Amrut Whisky on an Indian colleague who could not believe it could be so good whisky from his homeland. Amrut is sold only for export and are available real in Europe in specialist shops and online shops and, if I am correctly informed, has been or will be launched in the United States in the near future.

torsdag 22 september 2011

Aberlour 10 yo

Dags att testa en första speyside whisky här på bloggen. Aberlours 10-åring blir först ut.

Noter:

Doft: En maltig doft som blandas med sherry och örter. Jag tycker mej kunna känna en liten lätt torvröksdoft i bakgrunden. En liten parfymkaraktär kan kännas i doften efter den har luftats ett tag.
Med vatten: Mer ljunghonung och torv. Kanske lite mer söt sherry men annars som ovan.

Smak: Mycket honung och lite torra örter. En svag sherrynyans i bakgrunden.
Med vatten: Mer choklad, mindre honung, inga örter nästan, och mer söt sherry.

Eftersmak: Ljus choklad och ganska kryddig men inte så lång.
Med vatten: Längre kryddighet och ganska mycket sherryfat. Strävare i eftersmaken och längre eftersmak.

Kommentarer:  Går från en ganska medioker whisky som inte sticker ut på något sätt utan vatten till en riktigt bra whisky med vatten. Men det behövs bara någon/några droppar för att väcka den till liv. Rekommenderas men då med lite vatten.

Betyg: 86

Pris på systembolaget: 349 svenska kronor.


Time to test the first Speyside Whisky here on the blog. Aberlour 10-year-old will be the first.

notes:

Nose: A malty aroma blended with sherry and herbs. I find myself able to feel a little light peat smoke aroma in the background. A little perfume character can be felt in the smell after it has been aired for a while.

With water: more heather and peat. Maybe a little more sweet sherry, but otherwise as above.

Palate: A lot honey and a little dry herbs. A slight sherry hue in the background.

With water: more chocolate, less honey. almost no herbs, and more sweet sherry.

Finish: Bright chocolate and quite spicy but not so long.

With water: Longer spiciness and quite much sherry. More harsh in the finish and longer finish

Comments: Goes from a rather mediocre Whisky that does not stand out in any way without water to a really good Whisky with water. But it is only required one / a few drops to bring it to life. Recommended but with a little water.


Score: 86

Price of the Systembolaget: 349 Swedish krona

onsdag 21 september 2011

Mackmyra Första utgåvan/ - The First Edition / Swedish Whisky

Är väl kanske dags att recensera en svensk whisky som finns på alla systembolag. Mackmyra destilleri ligger utanför Gävle i mellersta Sverige på mackmyra bruk och var den första svenska whisky som producerats sedan 1960-talet.

Nu till noterna.

Doft: Direkt en kraftig enrisrök blandad med en fruktig doft av malt och vanilj, enrisdoften går sedan över i toft av enebark.
Med vatten: En något djupare rökighet och mer framträdande vaniljdoft, mycket ekdoft.

Smak: En kryddig smak med inslag av enbär och torkad frukt,
Med vatten: mer vaniljpäron i smaken och en mer direkt kryddighet som inte är lika stark och dör bort redan efter någon sekund.

Eftersmak: en kryddighet som sprider sig i munnen och som följs upp av en frisk enrisrök för att sedan dö bort i söta malttoner. Ganska kort eftersmak ändå.
Vatten: Ganska blek eftersmak, vanilj, lätt krydda, strävhet från ekfat. Fortfarande kort eftersmak dock lite mer krydda.

Kommentarer: En ganska allmän whisky som inte lyfter till några höjder enligt min smak men jag gillar enrisdoften och smaken.

Betyg: 84

Pris: 498 kr på systembolaget

Perhaps it´s time to review a Swedish Whisky available on all Systembolag in Sweden. Mackmyra distillery lies outside Gävle in central Sweden on Mackmyra mill and was the first Swedish Whisky produced since the 1960s.

Now for the notes.

Nose: Direct a strong juniper smoke mixed with a fruity aroma of malt and vanilla, juniper scent then goes over the scent of juniper bark.
With water: A slightly deeper smokiness and more pronounced vanilla aroma, much oak aroma.

Palate: A spicy taste with hints of juniper berries and dried fruit;
With water: more vanilla pear in flavor and a more direct spiciness that is not as strong and dies away after a few seconds.

Finish: a spiciness that spreads in the mouth and that is followed up by a fresh juniper smoke and then die away in the sweet malt notes. Fairly short finish anyway.
With water: Fairly bleach aftertaste, vanilla, light spice, astringency from the oak barrels. Still, shortly after taste a little more spice.

Comments: A fairly universal Whisky that does not raise any heights in my tastes but I like juniper aroma and taste.

Score: 84

The Latitude 55

Dags för en blend. Latitude 55 är framtagen för den svenska marknaden och är blandad av Folke Anderson som ligger bakom Black Ribbon och Grönstedt Cognac med mera. Denna Whisky kommer på pantflaska i PET och finns som hel och halv butelj. Priset ligger på 229 för helbutelj och 129 för halvbutelj och har Nr 20415.

 Nu till noterna:

Doft: Den har en doft av hav och lite torvrök samt inslag av ljunghonung. Det framträder även en lätt doft av brända mandlar.
Med vatten: Ljungdoften fullkomligt exploderar och man får en känsla av att man är ute på bergsknallarna i Bohusläns inland och fullkomligt borrar ner näsan i de halvmultnade ljungresterna under ljungen. Samtidigt förstärks doften av hav (kan det vara en Coastal Higland malt i denna?).

Smak: En honungssötma som blandas upp av ett inslag av mandarin i en helhet. Även lite viol och den där sältan från hav som man känner i doften.
Med vatten: Len och mjukare honung, lite sirap/gräddkola, ingen viol utan mer ren maltsötma.

Eftersmak: Sötma och en framrullande lätt behaglig kryddighet, känner även av smak från knäck blandat med mörk kolakonfekt. En lätt torvrökighet ligger i botten och följer med till slutet.
Med vatten: Kryddigheten tonas ner betydligt. Betydligt mer hav och mycket starkare rökighet som rullar fram i munnen efter ca 5-10 sekunder. En liten örtsmak som blandar sig med den rökiga havssmaken. Här känner man att den har lagrats i sherryfat i något skede.

Kommentarer: En mycket bra Blend som inte smakar så mycket blend utan mer som en "blended malt". Mycket karaktär som kan jämföras med Jura (Whiskyn från ön Jura). Rökigheten smakar som en Islayrökighet och påminner om en blandning mellan Bowmore och Kilchoman men givetvis betydligt mildare. Riktigt bra och prisvärd.

Mitt betyg: 85

Pris
230 kr Helbutelj
230 kr Halvbutelj


Time for a blend. Latitude 55 is designed for the Swedish market and is blended by Folke Anderson behind the Black Ribbon and Grönstedt Cognac and more. This Whisky comes on pledged bottled in PET and available as full and half bottles. The price is 229 for the full bottle and 129 for the half bottle and have No. 20415 at Systembolaget.

Now the notes:

Nose: It has a scent of sea and a little peat smoke and hints of heather honey. There appears also a slight smell of roasted almonds.

With water: Heather scent explodes and you get the feeling that you are on the rocks in Bohuslän (on the westcoast of Sweden) inland and absolutely drills your nose in the semi-decomposing heather remains in the heather. At the same time strengthens the scent of the ocean (it may be a Coastal Higland malt in this?).

Palate: A honey sweetness, overlaid by a touch of mandarin in a whole. Even a little violet and that saltiness from the sea that you feel the smell.

With water: Smooth and soft honey, a little syrup / toffee, no violet but more pure malt sweetness.

Finish: Sweetness and a forward rolling easy pleasant spiciness, also senses the taste of toffee mixed with dark caramel candy. A light peat smoke is in the bottom that follows to the end.

With water: Spicy unit is toned down considerably. Considerably more sea and very strong smokiness that rolls up into the mouth after about 5-10 seconds. A small herbal taste which mixes with the smoky sea spouse. Here one feels that it has matured in sherry casksat some point.

Comments: A very good Blend that does not taste so much blend but more as a "blended malt". Much character that can be compared to Jura (whiskey from the island of Jura). Smoky unit tastes like a Islay smokiness and resembles a cross between Bowmore and Kilchoman but obviously much milder. Really good and affordable.

My Ratings: 85
tisdag 20 september 2011

WHISKY FÖR ALLA! WHISKY FOR ALL!

Många av de bloggar och hemsidor som finns på nätet tenderar till att mer och mer fokusera på dyrare och dyrare whiskys och mer sällsynta buteljeringar som kan vara svåra eller dyra att få tag på. Med denna blogg har jag som mål att recensera och diskutera de whiskys som faktiskt finns att få tag på utan att spendera en förmögenhet. Jag har som mål att sätta fokus på whiskys under 700 svenska kronor eftersom många inte har möjlighet att köpa whisky i högre prisklasser.

Many of the blogs and websites available on the web tend to be more and more focus on more and more expensive whiskies and more rare bottlings that are difficult or expensive to obtain. With this blog, I aim to review and discuss the whisky available to get hold of without spending a fortune. I aim to focus on whisky at a price less than 700 Swedish crowns since many are not able to buy whisky in higher price ranges.

My first notes: Kilchoman Inagural Release

Nose
En kraftig, ren rökdoft som påminner om den rökdoft som sitter kvar i kläderna efter man har suttit en hel kväll vid lägerelden. En frisk maltdoft med inslag av hav, kola och tobak samt lätt sherrydoft.
Med vatten: Väldigt mycket mer citrus, röken tonas ned lite och russin, sherry och kola framträder mer. Mer spritig.

A sharp, clean, smoke aroma reminiscent of the smoke scent that stays in your clothes after you've sat a whole evening around a campfire. A fresh malt aroma with a hint of sea, cola, tobacco and light sherry aroma.
With water: A lot more citrus, smoke is a little toned down and raisins, sherry and toffee emerges more. More spirituous.
 Palate
något spritig och kryddig, inslag av söt citrus, söt kola, torkade frukter och en rejäl portion rök men ganska harmonisk sådan. Örter.
Med vatten: Mycket söt, lätta frukter, citrus, inte lika mycket russin, mindre rök, Mycket kola, lite strävare,

spirituous and spicy, hints of sweet citrus, toffee, dried fruit and a strong dose of smoke but quite a harmonious one. Herbs.
With water: sweet, light fruit, citrus, not so much raisins, less smoke, A lot toffee flavor, a little rougher,
Finish
Rök! Kryddig, citrus, russin, halvlång eftersmak som är balanserad och ganska mjuk.
Med vatten: Mer krydda på tungspetsen, citrus men inte lika fyllig men lite längre, röken kommer fram här också,

Smoke! Spicy, citrus, raisins, half-long finish that is balanced and quite soft.
With water: more spice to the tip of the tongue, citrus, but not as mellow but a bit longer, the smoke comes up here too
Comment 
Riktigt bra whisky för att vara så ung. Behöver lite tid på sig att öppna sig med vatten. Rekommenderas.

Really good whiskey to be so young. Need some time to open up with water. Recommended.
Score: 88