Anpassad sökning

söndag 2 augusti 2015

Scapa 16 years old

Hej allesammans!
Nu var det längesedan jag skrev något här, men nu är det dags.Då kör vi på en Scapa 16 yo.

http://www.scapamalt.com/Portals/0/Custom/images/Gallery/Items/Stills2.jpg
Scapa är ett av två destillerier på Orkney och betydligt mindre känt än Highland Park som ligger bara några kilometer därifrån. Från 1994 till 2005 var destilleriet stängt med undantag för enstaka veckors produktion med hjälp av personal från Highland Park. Efter en grundlig renovering påbörjade Chivas Brothers en mer regelbunden produktion och idag destillerar man tre dagar per vecka. Tyvärr tar man inte emot besökare vilket är synd eftersom utsikten från pannrummet utöver Scapa Bay är magnifik. Förutom enstaka vintages och en 25-åring består sortimentet av en 16-åring som också finns i en cask strength version. Destilleriet har en av två kvarvarande så kallade Lomondpannor. Den andra står på Bruichladdich.(Källa:http://www.whiskyforum.se) 
PS.Enligt Scapas hemsida är nu destilleriet öppet för besök. Se http://www.scapamalt.com/Distillery/Tours.aspx 


http://www.scapamalt.com/Portals/0/Custom/images/Gallery/Items/ScapaDistillery7.jpg

Nu till Recensionen:

Färg: Bärnsten -1

Doft: Citrus, viol, lite lätt blomsterhonung och muskotblomma
Med vatten: Vanilj, citrus och muskot

Smak: Citrus, honung, muskot och en lätt smak av ekfat
Med vatten: En kryddig citrus med inslag av vanilj

Eftersmak: Lite citrus och lite kryddig, söt eftersmak.
Med vatten: Söt vanilj med lite oljig känsla och ganska mycket fatkaraktär.

Kommentarer: Det var en ok whisky men var lite för mild för min smak men mina bordsgrannar gillade den och tyckte den var len och fin. Var försiktig med vattnet i denna då den är lätt att dränka.

Betyg: 86


Hello everybody! 
Now it was a long time since I wrote something here, but now it is finally time. Then Here we go with a Scapa 16 yo.

Scapa is one of two distilleries on the Orkney and much less known than Highland Park located just a few kilometers away. From 1994 to 2005, the distillery closed except for occasional weeks of production with the help of staff from Highland Park. After a thorough renovation began Chivas Brothers a more regular production and currently underway detdestillering three days a week. Unfortunately, they do not receive visitors, which is a shame because the view from the boiler room out onto Scapa Bay is magnificent. In addition to individual vintages and a 25 year old range consists of a 16-year-old who also available in a cask strength version. Distillery has one of two remaining Lomond so-called stills. The second is at the Bruichladdich. (Source::http://www.whiskyforum.se)

PS. According Scapas website the distillery is now open for visits. See http://www.scapamalt.com/Distillery/Tours.aspx

Now to the Review:

Colour: Amber -1

Scent: citrus, violet, lightly floral honey and mace
With water: vanilla, citrus and nutmeg

Taste: Citrus, honey, nutmeg and a slight flavor of oak barrels
With water: A spicy citrus with hints of vanilla

Finish: A little citrus and slightly spicy, sweet aftertaste.
With water: sweet vanilla with a little greasy feel and pretty much fatkaraktär.

Comments: It was an ok Whisky but was a little too mild for my taste but my table neighbors liked it and thought it was all smooth. Be careful with the water in this as it drowns easily


Rating: 86

söndag 29 juni 2014

Yet another new Swedish Whisky "Box Single Malt Whisky The Pioneer" 48.1% ABV

Box Destilleri  Bild: Box Whisky
Nu var det äntligen dags att testa den första officiella whiskyn från box whisky utanför Kramfors i Norrland.

Box Destilleri är beläget strax norr om mitten av Sverige i ådalen invid den stora Ångermanälven där smältvatten från de svenska fjällen rinner förbi i sin färd mot bottenhavet.

Det nordliga läget medför stora skillnader i temperatur mellan dag och natt samt vinter och sommar. Vatten och natur är rent och förhållandevis opåverkat av mänsklig aktivitet.

Bild: Ricard Söderberg
Malten som används är gammaldags pilsnermalt för att ge en större smak men den är inte lika hög effekt på som vanlig whiskymalt.

Ådalen var tidigare mest känd för sin mörka men för Sverige viktiga historia som ett tidigt område för industri invid Ångermanälven. Det mörkaste avsnittet var under en stor strejk 1931 då kulmen nåddes när demonstrerande arbetare blev beskjutna av militär och 5 arbetare dödades och 5 sårades. Detta blev en vändningspunkt i svensk politik och hur militär får användas. Nu ser vi fram emot en ny industriepok med betydligt mer positiva inslag och att ådalen går en ljus framtid till mötes och blir känd för välgjord och god whisky.

The Pioneer är buteljerad  i juni 2014, är tre år gammal och har en alkoholhalt på 48,1%. Den innehåller inga tillsatta färgämnen och är inte kylfiltrerad. 50 procent orökt whisky som lagrats tre år på bourbon-ankare (40 liter) 35 procent rökig whisky (31ppm) som lagrats tre år på bourbon-ankare (40 liter) 15 procent orökt whisky som lagrats två år på 200-liters bourbonfat och som slutlagrats på 100-liters fat av ny svensk kolad ek. Meer info om buteljeringen på: http://bottlings.boxwhisky.se/
(källa Box Whisky)

Nu till Recensionen:

Färg: Bärnsten -1

Doft: Halm och lite örter. Mellanlätt rök och nästan lite inslag av jordgubbar. Lite ekdoft och lätt doft av sött dessertvin.
Med vatten: Mer kryddig med inslag av kanel och russin som försvinner efter några minuter för att sedan återvända men med en större sötma och mer ek.

Smak: Söt med mycket smak av sött dessertvin. Mycket lätt rök, ek och russin.
Med vatten: Mer krydda och ek. Fortfarande söt men lite sträv. Lite små inslag av honung och vanilj.

Eftersmak: Kryddig, lite sträv med smak av sherry. Medellång eftersmak.
Med vatten: Kryddig på främre ovansidan av tungan. Mer taninsmak och nästan lite oljig. Eftersmaken håller i sig lite längre.

Kommentarer: Är lite besviken efter det uppsnack som varit om denna men är helt ok. Kommer inte riktigt upp till mina förväntningar men den ger mersmak inför framtida buteljeringar med lite mer tid i faten.

Betyg: 86


Now it was finally time to test the first official whisky from Whisky box outside Kramfors in northern Sweden.

Box Distillery is located just north of the center of Sweden in the ådalen at the great Ångermanälven where meltwater from the Swedish mountains runs past in its journey towards the Baltic sea.


The northern location results in large differences in temperature between day and night and winter and summer. Water and nature is clean and relatively unaffected by human activity.

The malt used is old-style pilsner malt to give a bigger taste but it is not as high efficiency as regular Whisky malt.

Ådalen was previously best known for its dark but important to Sweden's history as an early area for the industry next Ångermanälven. The darkest episode was during a major strike in 1931 when the climax was reached when protesting workers were shot at by the military and five workers were killed and five wounded. This became a turning point in Swedish politics and how the military should be used. We now look forward to a new industrial era with far more positive elements and ådalen has a bright future ahead and become known for well-made and good whisky.

The Pioneer is bottled in June 2014, is three years old and has an alcohol content of 48.1%. It contains no added colorings and is non chill-filtered. 50 percent unsmoked Whisky stored three years in bourbon-anchor (40 liters) of 35 percent smoky whisky (31ppm) stored three years in bourbon-anchor (40 liters) of 15 percent unsmoked Whisky stored two years in 200-liter bourbon and end stored in 100-liter barrels of new Swedish charred oak. More info about the bottling at: http://bottlings.boxwhisky.se/
(Source Box Whisky)

Now to the review:

Colour: Amber -1

Nose: Straw and some herbs. Middle Light smoke and almost a little hint of strawberries. A little oak scent and light aroma of sweet dessert wine.
With water: More spicy with hints of cinnamon and raisins which disappears after a few minutes and then returned but with a greater sweetness and more oak.

Taste: Sweet with a lot of flavor of sweet dessert wine. Very light smoke, oak and raisins.
With water: More spice and oak. Still sweet but a little rough. Some small hints of honey and vanilla.

Finish: Spicy, a little rough with the taste of sherry. Medium long finish.
With water: Spicy on the front top of the tongue. More tannin flavor and almost a bit oily. The finish lasts a little longer.

Comments: Is a bit disappointed after the talk that has been on this but is quite ok. Comes not quite up to my expectations but it whets the appetite for future bottlings with a little more time in the barrels.

Rating: 86

lördag 26 april 2014

Wheskykôrka Bunnahabhain 1990 21 YO Sherry Matured from Swedish indipendent bottler "Svenska Eldvatten"

Wheskykôrka är en Islay single malt som blev destillerad 1990 hos Bunnahabhain och har legat på ett sherry Buttfat sedan dess. Den har kommit ut i 113 flaskor.
Källa:eldvatten.se/
Den är en i raden av de olika single cask whisky som den svenska buteljeringsfirman Svenska Eldvatten från Göteborg har givit ut. Den är inte kylfiltrerad och inte färgad och buteljerad till Cask Strenth till en alkoholhalt av 56,1%.

Wheskykôrka har fått sitt namn från den fiskförsäljningshall som ligger i stadsdelen Rosenlund i Göteborg. Denna heter Feskekôrka efter sitt utseende som i mångt och mycket ser ut som en kyrka. 

Lite mer om destilleriet Bunnahabhain då. 
Bunnahabhain grundades 1881 av William Robertson. Destilleriet byggdes i samröre med The Islay Distillery Company Ltd och stod klart 1883. Bunnahabhain startades, som så många andra destillerier, på grund av blendedindustrins stigande behov under 1880-talet. Samtidigt som de byggde destilleriet byggdes även personalbostäder, kaj, pir, väg och till och med en liten skola. Från att ha varit ett öde område bildades ett mindre samhälle kring destilleriet. Idag kan man hyra fyra av de välbehållna husen som semesterbostäder. 1887 bildades Highland Distillers Company Ltd som sålde destilleriet till Burn Stewart Distillers 2003. 1963 utökades destilleriet från två till fyra pannor. Efter ett driftstopp 1982-1984 har destilleriet producerat whisky oavbrutet. Fram till 1970-talet gick  all whisky till blendedindustrin.
Källa: http://www.whiskyguiden.se/

Bunnahabhain tar sitt vatten direkt från en källa på området vilket man är ensam om på Islay. Dessutom rinner vattnet inte genom någon torv vilket i hög grad gör att deras whisky inte är lika torvsmakande som andra Islaywhisky. De tar sitt korn från tre olika ställen, som alla andra Islaydestillerier tar de en del (10%) från Port Ellen Maltings som är rökt till endast 1-2 ppm. Resterande mängd korn kommer från Berwick och Speyside. En liten del rökt whisky har börjat producerats som ligger runt 40 ppm. 

Destilleriet har ett gjutjärnsmäskkar som tar cirka 13 ton samt sex washbacks i gran som vardera rymmer 70.000 liter. De har två mäskpannor och två spritpannor. Mäskpannorna i lökmodell rymmer 35.000 liter och spritpannorna i lökmodell rymmer 15.500 liter. Hjärtat i destilleringen pågår mellan två och tre timmar och tas mellan 72% och 64%. De värms med indirekt ångvärme. 90% av whiskyn lagras på first fill ex-bourbon Hogheads. Whiskyn har en styrka på 63,5% när den tappas på faten. Sju lagerhus finns på området som rymmer cirka 20.000 fat. 

Nu till recensionen.

Utseende: Halm 

Doft: Mycket fruktig doft av stora russin, Frisk och liten subtil rök långt bak. Lite citrus och en ganska påtaglig ekdoft.
Med vatten: En betydligt mer lugnare doftupplevelse med blomsterhonung, söt sitrus, sultanrussin. Mycket behaglig.

Smak: Russin, dadlar, fruktig eksmak. Lite oljig, rund och fin.
Med vatten: Kraftig smak av russin, ekfat, betydande sötma 

Finish: Lite fruktig blomhonung samt lätt krydda (väldigt lätt på sidorna av tungan) och en sötma och oljighet som stannar kvar ett tag för att i slutändan komma in i en smak av gammalt sherryfat.
Med vatten: mer kryddig med en kraftigare citrus mer direkt sötma innan kryddigheten sätter in. Inte lika lång med vatten.

Kommentarer: En bra whisky men jag vet inte om den behöver så mycket vatten. Bara några droppar i så fall. Behaglig och fin. 

Betyg: 90

Wheskykôrka is an Islay single malt was distilled at Bunnahabhain in 1990 and has been on a sherry butt barrel since. It is available in bottles of 113. It is one in a series of different single cask Whisky as the Swedish bottling firm Swedish Firewater from Gothenburg has released. It is not chill-filtered and not colored and bottled at Cask Strenth to a strength of 56.1%. 

Wheskykôrka gets its name from the fish sales hall located in the district Rosenlund in Gothenburg. This is called Feskekôrka after his appearance as very much looks like a church.

A little more about the Distillery Bunnahabhain then.
Bunnahabhain was founded in 1881 by William Robertson. The distillery was built in association with The Islay Distillery Company Ltd and was completed in 1883. Bunnahabhain started, like so many other distilleriesbecause of the blended industry's growing needs in the 1880s. While they built the distillery was also built employee housing, wharf, pier, road, and even a small school. From being a deserted area formed a small community surrounding the distillery. Today you can rent four of the well-preserved houses as vacation homes. In 1887 was formed the Highland Distillers Company Ltd who sold the distillery to Burn Stewart Distillers 2003. 1963 expanded the distillery from two to four boilers. After a stoppage 1982-1984 distillery has produced whiskey incessantly. Until the 1970s, all the blended whisky industry.

Bunnahabhain takes its water directly from a source in the area which one is alone on Islay. In addition, the water flows not through any peat which greatly makes their Whisky is not as peat flavored as other Islay Whisky. They take their grains from three different places, like any other Islay distilleries, they take part (10%) from Port Ellen Maltings which is smoked only 1-2 ppm. The remaining amount of grain comes from Berwick and Speyside. A small portion smoked Whisky has begun produced which is around 40 ppm.

The distillery has a cast iron mash tun which takes about 13 tons and six washbacks in spruce that each hold up to 70,000 liters. They have two wash pans and two spirit stills. Mashing boilers in onion shape  holds 35,000 liters and spirit stills in onion shapel can hold 15,500 liters. The heart of the distillation is going on between two and three hours and is taken between 72% and 64%. They are heated by indirect steam heating. 90% of the whisky is stored in first fill ex-bourbon Hogheads. The whisky has a strength of 63.5% when it is filld on the casks. Seven warehouses are on site which holds about 20,000 barrels.
(source http://www.whiskyguiden.se/)

Now on to the review.

Appearance: Straw

Nose: Very fruity aroma of large raisins, fresh and small subtle smoke far back. A little citrus and a rather obvious oak fragrance.
With water: A much more staid fragrance experience with floral honey, sweet sitrus, sultanas. Very pleasant.

Taste: Raisins, dates, fruity oak flavor. A bit oily, round and fine.
With water: Strong flavor of raisins, oak, considerable sweetness

Finish: A little fruity floral honey and light spice (very light on the sides of the tongue) and a sweetness and oiliness that stay for a while to eventually get into a taste of old sherry casks.
With water: more spicy with a powerful citrus more direct sweetness before spiciness field. Not as long with water.

Comments: A good whisky but I do not know if it needs so much water. Just a few drops in that case. Pleasant and nice.

Rating: 90

måndag 24 mars 2014

Finlaggan Old Reserve

Då kör vi en recension på Finlaggan Old Reserve. Denna är inget eget destilleri utan en malt från något av Islays andra destillerier. Den är buteljerad till en alkoholstyrka på 40%. Jämför gärna den tidigare recension jag gjorde på Finlaggan The Original Peaty i en tidigare post.

Då kör vi:

Utseende: Ljus halm

Doft: Ganska rökig doft, citrus, lite honung, lite havsdoft och lite vanilj.
Med Vatten: En lite tyngre rökighet med mer torvinslag och lite humus. Mer söt samtidigt i doften och mer honung och en hel del mer doft av sjögräs.

Smak: Mycket honung och citrusskal, mycket rök och torv. Ganska frisk smak.
Med Vatten: Friskare, mycket blomhonung, mer krydda i och tanin.

Eftersmak: En lite floral smak i eftersmaken tillsammans med en stor portion av sötma med honung samt rökigheten som kommer tillbaka från tidigare i slutet på eftersmaken.
Med Vatten: Rejäl krydda i början av eftersmaken som börjar på tungspetsen och klingar av för att övergå i mer rökighet som övergår till honung men röken sitter kvar. En smak av tanin kommer fram ganska ordentligt i slutet.

Kommentar: Ganska bra men den tappar med vatten tycker jag och bör nog drickas outspädd enligt min smak. Vissa fördelar får den med vatten till att börja med men totalt sett tappar den. Taninsmaken är inte alltid så upplyftande. Ganska ung ca 6 år kan jag tänka mej.

Betyg: 85


Let's do a review on Finlaggan Old Reserve. This is no distillery but a malt from any of the other distillery on Islay. It is bottled at an alcoholic strength of 40%. Please compare the previous review I did on Finlaggan The Original Peaty in a previous post.

Here we go:

Appearance: Light straw

Nose: Quite a smoky aroma, citrus, a little honey, a little scent of Sea and a little vanilla.
With Water: A bit heavier smokiness with more peat elements and little humus. More sweet while in the fragrance  more of honey and a whole lot more scent of seaweed.

Taste: Much of honey and citrus peel, a lot of smoke and peat. Fairly fresh taste.
With water: Fresher,  floral honey, more spice in and tannin.

Finish: A slightly floral flavor in the finish along with a large dose of sweetness with honey and smokiness that comes back from earlier at the end of the finich.
With Water: Substantial spice at the beginning of the finish that starts at the tip of the tongue and fades to evolve into more smokiness released to honey but the smoke remains. A taste of tannin emerges quite thoroughly in the end.

Comment: Pretty good but it loses with water, I think, and should probably be drunk the undiluted in my taste. Some benefits will the with water to begin with, but overall it loses in flavor. Tannin taste is not always so uplifting. Pretty young about 6 years I can imagine .

Rating: 85

lördag 22 mars 2014

Nytt svenskt destilleri! Test av Smögen Primör. New Swedish distillery! Test Smögen Primör.

Ja nu var det äntligen dags att få testa den färdiga whiskyn från Smögen Whisky.
Gamla lagret. Old warehouse
 Bild: Ricard Söderberg

Jag har tidigare testat en new make på ca 1,5 år vid ett besök på destilleriet. Detta gav mersmak och nu är den första treåringen här.

Smögen whisky ligger vid den svenska västkusten i Sotenäs kommun i utkanten av det lilla samhället Hunnebostrand drygt en mil från ön Smögen (som destilleriet fått sitt namn från) som ligger längst ut på sotenäset. Det startades av whiskyeldsjälen  Pär Caldenby som också sköter hela processen i destilleriet.

Spritpannan, The Spirit Still 
Bild: Ricard Söderberg
Salta västanvindar och ganska milda och fuktiga vintrar påminner mycket om förutsättningarna på den skotska västkusten.

Smögen whisky gör en ganska rökig malt med en fenolhalt på ca 45 ppm. Det är Sveriges absolut minsta lagliga destilleri vad jag vet och hela processen sker manuellt i små pannor.

Smögen Primör har en alkoholhalt på 63,7% och är lagrad i 3 år i 9 fat av europeisk skogsek varav 8 är nya 110 liters fat och ett är ett eBordeaux-vinfat på 225 liter. Fatens nummer är: 5 och 14-21 och är destillerad mellan september till november 2010 och är buteljerad den 15 november 2013.
Smögen Primör Bild: Ricard Söderberg

Nu testar vi:

Utseende: Bärnsten +-0

Doft: Ung och fruktig doft med inslag av rök och en nötig doft. Lite ljungblom kan man känna också.
Med Vatten: Tappar en del av doften och får en blommig doft och lite rosenträdoft men kommer efter en stund med rökigare toner. Mer doft av färsk ek.

Smak: Kraftig ungdomlig rökighet med en kraftig smak av rostade ekfat. Lite kola och lakrits. Viol kan också komma fram. Lite pepprig längs sidorna av tungan.
Med Vatten: Nu kommer det fram betydligt mer söta toner och nästan lite desertvinsmak. Färsk ek, lite sträv, och mer rök men en ljusare rökighet och inte lika tung som vattnad.

Eftersmak: Kraftigt lakrits, viol och lite oljig känsla. Ganska pepprig på tungspetsen och en söt rökighet kommer efteråt som stannar ganska länge.
Med Vatten: Mycket mer rök och lite mer pepprig annars ganska lika. en härligt lång rökighet med lite vatten och lite samma som efter du ätit en Läkerol lakrits halstablett.

Omdömme: Mycket bra för att vara så ung. Bra jobbat Pär Caldenby. Ser fram emot att testa den när den legat på fat lite längre.

Betyg: 88


Well now it was finally time to test the finished whisky from Smögen Whisky. I have previously tested a new make of about 1.5 years at the distillery visit. This whetted the appetite and now is the first three-year-here.

Smögen Whisky lies on the Swedish west coast in Sotenäs municipality on the outskirts of the small community of Hunnebostrand just over 10 kilometers from the island Smögen (which the distillery gets its name from) located at the tip of sotenäset. It was started by Whisky enthusiast Pär Caldenby which also manages the entire process in the distillery.

Salty westerly winds and fairly mild and wet winters is very similar to the conditions on the Scottish west coast.

Smögen Whisky makes a pretty smoky malt with a phenol content of about 45 ppm. It is Sweden's smallest legal distillery that I know of and the entire process is done manually in small boilers.

Smögen Primör has an alcohol content of 63.7% and stored for 3 years in 9 barrels of European pedunculate oak which 8 are new 110 liter barrel and is one ex Bordeaux wine barrels of 225 liters. The barrel numbers are: 5 and 14-21 and is distilled from September to November 2010 and is bottled Nov. 15, 2013.

Now, let´s do the test: 

Appearance: Amber + -0 

Nose: Young and fruity aroma with hints of smoke and a nutty aroma. A little heather bloom, you can feel as well. 
With Water: Water drops part of the aroma and get a floral aroma and a little rosewood scent but will after a while with more smokier tones. More scent of fresh oak. 

Taste: Strong youthful smokiness with a strong flavor of toasted oak barrels. A little caramel and licorice. Violets can also arrive. Slightly peppery along the sides of the tongue. 
With Water: Now, it appears far more sweet notes and almost a little desert wine flavor. Fresh oak, a bit rough, and more smoke but a lighter smokiness and not as heavy when watered.

Finish: Strong licorice, violets and a little oily feeling. Quite peppery on the tip of the tongue and a sweet smokiness comes afterwards that stays for quite some time.
With Water: A lot more smoke and a bit more peppery otherwise quite similar. a wonderfully long smokiness with water.

Comments: Very good for being so young. Good work Pär Caldenby. Looking forward to testing it when it has been on barrels a little longer.

Rating: 88

måndag 27 januari 2014

Bruichladdich The Laddie Ten

Nu ska vi prova Laddie Ten från Bruichladdich som är den första tioåringen sedan det blev privatägt. Alkoholhalt 46%. För information om destilleriet se: http://whiskylogg.blogspot.se/2012/01/bruichladdich-peat.html

Då kör vi recensionen: 

Utseende: Bärnsten +-0

Doft: Torkad frukt, läder, lätt rök samt lite hav och torv.
Med vatten: Mer rök, mer intensiv på alla sätt, annars samma dofter.

Smak: Sötaktig kraftig smak av russin, torkade frukter och djup sherry.
Med vatten: Mer krydda, mildare russin smak som går mer mot torkade äpplen med ett och annat russin i.

Eftersmak: Inte så lång men lite pepprig på sidorna av tungan som rullar in mot mitten. Den avlöses av en smak av gamla ekfat. Russinsmaken hänger med hela tiden.
Med vatten; En mer intensiv finish med mer av allt fast med en distinkt rökighet som känns tydligt en lång stund mer sultanrussin över eftersmaken än mörka russin.

Kommentar: Bra whisky och det händer en del här, men den skulle tjäna på en lite längre lagring. Lite spretig fortfarande.

Betyg: 88

For information about the distillery see: http://whiskylogg.blogspot.se/2012/01/bruichladdich-peat.html

Now we will try Laddie Ten Bruichladdich from which is the first ten year old since it became privately owned. Alcohol 46%.

Here we go with the review:

Appearance: Amber + -0

Nose: Dried fruits, leather, light smoke and a little sea and peat.
With water: More smoke, more intense in every way, otherwise the same scents.

Taste: Sweetish strong flavor of raisins, dried fruits and deep sherry.
With water: more spice, raisins milder flavor that goes more towards dried apples with one or two raisins in.

Finish: Not that long but slightly peppery on the sides of the tongue that rolls inward. It is replaced by a taste of old oak barrels. Raisin flavor keeps up all the time.
With water: a more intense finish with more of everything, but with a distinct smokiness that feels clear for a long time more sultanas over the aftertaste than dark raisins.

Comment: Good Whisky and it happens a lot here, but it would benefit from a slightly longer storage. A little fuzzy still.

Rating: 88

Caperdonich Connoisseurs Choice 1998

Caperdonich grundades av James Grant 1897 i Rothes. Destilleriet skulle vara ett ”extradestilleri" till Glen Grant och byggdes sålunda alldeles intill. Det döptes också till Glen Grant II och ingick under samma licens. Nedgång för whiskyboomen i början på 1900-talet gjorde dock att Glen Grant såg sig tvungna att stänga destilleriet. Det dröjde till 1965 innan destilleriet startades upp igen och då under nytt namn, Caperdonich Distillery. Enligt lag fick inte två whiskysorter ha samma namn och man valde då namnet på en lokal vattenkälla Caperdonich Well. Två år efter återuppstarten utökades produktionen med två nya pannor till totalt fyra pannor. Nästan all whisky producerat på destilleriet hamnar i Chivas Brothers blendedsorter. Inga officiella single malt buteljeringar har släppts från destilleriet men oberoende buteljerare såsom Gordon & MacPhail har släppt några äldre utgåvor.

Vattnet kommer från källan med samma namn som destilleriet, Caperdonich Well. Kornet köps lätt rökt från centrala mälterier. Mäskkaret är i gjutjärn. De åtta jäskaren är i stål. Två mäskpannor och två spritpannor som samtliga är i lanternmodell. Pannorna är uppvärmda internt med ångrör. Råspriten lagras på flertalet olika fat. Det finns inga lagerbyggnader på destilleriområdet.
(Källa: Whiskyguiden.se)

Denna utgåva är destillerad i september 1998 och buteljerad i augusti 2011 till en alkoholhalt på 46%.

Men nu tycker jag att vi går vidare till recensionen:

Utseende: Ljus bärnsten -1,5

Doft: Mellandjup doft av mörka russin, torkad frukt och lite doft av örter. Lite lätt söt citrus åt citronhållet samt vanilj.
Med vatten: Mer nektar och mer floral doft med lite pomerans i slutet.

Smak: Mjuk, söt och elegant med smak av vanilj, blomhonung och lite örtig.
Med vatten: Lite mer stickig på tungan och en djupare örtkrydda i smaken. Eken slår igenom mer redan i grundsmaken.

Eftersmak: Söt nektar med lite eksmak som sitter i en stund med en viss strävhet i gommen efter. 
Med vatten: Samma som ovan men mer av allt speciellt strävheten och dessutom en lite mer värmande känsla.

Omdömme: En bra standard whisky med bra balans mellan smakerna. Definitivt inte spretig utan följsam och fin. Något att reta smaklökarna med eller efter en lättare maträtt med inte för kraftiga smaker eller till dessert. Kommenderas om ni kan komma över den. 

Betyg: 87


Caperdonich founded by James Grant in 1897 in Rothes. The distillery would be an "extra distillery 'Glen Grant and built so close by., It was renamed also to Glen Grant II and was included under the same license. Decline of Whisky boom in the early 1900s meant that Glen Grant were forced to close the distillery. it took until 1965 before the distillery was started up again, and then under the new name, Caperdonich Distillery. According to Law did not get two whiskys have the same name and was chosen as the name of a local water source Caperdonich Well. two years after the relaunch expanded production with two new furnaces to total of four boilers. Nearly all the Whisky produced at the distillery ends up in Chivas Brothers blended varieties. No official single malt bottlings have been released from the distillery but independent bottlers such as Gordon & MacPhail has released some older releases.

The water comes from the source with the same name as the distillery, Caperdonich Well. The grain is purchased lightly smoked from central maltsters. The mash tub is cast iron. The eight washbacks is in steel. Two mash stills and two liquor stills which are all in the lantern model. The boilers are heated internally with steam pipes. Raw sprite is stored in several different barrel. There are no warehouses at the distillery site.

(Source: Whiskyguiden.se)

This issue was distilled in September 1998 and bottled in August 2011 to an alcohol content of 46%.

But now I think we move on to the review:

Appearance: Light amber -1.5

Nose: Medium Deep aromas of dark raisins, dried fruit and a little scent of herbs. Some light sweet citrus (lemon?) and vanilla.
With water: more nectar and more floral scent with a bit of bitter orange in the end.

Taste: Soft, sweet and elegant with flavors of vanilla, floral honey and a little spicy.
With water: A little more prickly on the tongue and deeper herbs. The oak will emerge more already in the base flavor.

Finish: Sweet nectar with a bit of oak flavor that sits in for a while with a certain roughness on the palate after.
With water: same as above but more of everything, especially the roughness and also a bit more warming sensation.

Comments: A good standard Whisky with good balance between the flavors. Definitely not sprawling but smooth and nice. Something to tease your taste buds with or after a light dish with not to strong flavors or a dessert. Recommended if you can get your hands on it.

Score: 87