Anpassad sökning

lördag 24 september 2011

Amrut Fusion Indian single malt

Dags att gå utanför Europa till Asien. Där börjar vi med Amrut fusion som är en bra kandidat att börja med.
Amrut Distillery är beläget i Bangalore i delstaten Karnataka i Indien. Huvudråvaran är korn odlad i Punjab och i Rajasthan. Denna Amrut består av en blandning mellan denna indiska malt och skotsk rökt malt.

Namnet Amrut är sprunget ur indisk mytologi: när gudarna och demonerna - Rakshasas - kärnade haven med hjälp av det heliga berget Meru som en gyllene urna reste sig ut kaoset, innehållandes en dryck som gav dom evigt liv. En dryck som fick namnet Amrut.
 Amrut är aldrig kylfiltrerad och lagras på hög höjd och i tropisk värme vilket innebär att mognadsprocessen går fortare än vi traditionell whiskylagring.

Nu till noterna:

Doft: Fruktig och en lätt doft av gräddkola, citrus och lätt petroleum.
Med vatten: Rökigheten kommer fram mer annars mer citrus och malt, vanilj


Smak: Söt fruktig, ananas, russin, citrus, mycket komplex, lätt kryddig, lite fichermans frend i bakgrunden, lite oljig,
Med vatten: kryddigare mer rök, mindre citrus mer vanilj. Ingen fichermans frend. Fishermans frend kom tillbaka lite efter att den stått med vatten i glaset en stund.

Eftersmak: En lätt torvighet i eftersmaken med en känsla av mild rökighet, frukttonerna dröjer sig kvar och medför en uppfriskande känsla.
Med vatten: en explosion av kryddighet med inslag av lätt rök som fortsätter mot slutet och rullar fram och tillbaka i munnen flera gånger. Betydligt längre eftersmak.

Kommentarer: En otroligt trevlig, bra whisky som var svår att sätta noter till på grund av den komplexa karaktären. både uppfriskande men djup smak framförallt i eftersmaken. En blandning mellan de fruktiga lätta tonerna och en rökig torvighet. Mycket bra.
Betyg: 95

Pris: 629,00 kr i systembolagets beställningsortement.
PS. Testade Amrut whisky på en indisk kollega som inte kunde tro att det kunde göras så bra whisky i hans hemland. Amrut säljs endast på export och finns tilgänglig i europa hos specialistbutiker och webbshops och, om jag är rätt informerad, har eller kommer att lanseras i förenta staterna under den närmaste tiden.


Time to go outside Europe to Asia. Where we start with Amrut Fusion is a good candidate to begin with.
Amrut Distillery is located in Bangalore in the state of Karnataka in India. The main raw material is barley grown in Punjab and Rajasthan. This Amrut consists of a mix between the Indian malt and Scotch-smoked malt.
The name Amrut is born out of Indian mythology: when the gods and demons - Rakshasas - churned the oceans with the help of the holy mountain Meru as a golden urn stood out chaos, containing a elexir that gave them eternal life. A drink named Amrut.

 
Amrut is never chill filtered and stored at high altitude and in the tropical heat which means that the ripening process is faster than our traditional whisky storage.
Now the notes:
Nose: Fruity and a slight smell of toffee, citrus and light petroleum.With water: Smokyness will come forward more otherwise more citrus and malt, vanilla

 
Palate: Sweet fruity, pineapple, raisins, citrus, very complex, slightly spicy, slightly fichermans Frend in the background, a little oily,With water: more spicier smoke, small citrus more vanilla. No fichermans Frend. Fishermans Frend came back a bit after standing with water in the glass for a while.

Finish: A light peat in the finish with a feeling of mild smokiness, fruit notes linger and brings a refreshing feeling.With water: an explosion of spiciness with hints of light smoke that continues to the end and rolls back and forth in his mouth several times. Considerably longer finish.

Comments: A very nice, good whisky, which was difficult to put notes to because of the complexity. Both refreshing but deep taste especially in the aftertaste. A mixture of the fruity light tones and a smoky peat. Very good.

Score: 95

PS. Tested Amrut Whisky on an Indian colleague who could not believe it could be so good whisky from his homeland. Amrut is sold only for export and are available real in Europe in specialist shops and online shops and, if I am correctly informed, has been or will be launched in the United States in the near future.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar