Anpassad sökning

måndag 3 oktober 2011

Redbreast Single Pot Still 15 Years

Single Pot Still är det traditionella tillverkningssättet av irländska whiskey. Idag är det endast Midelton Distillery som tillverkar Single Pot Still Whiskey. Ingredienserna är vatten och korn, med det som utmärker en Single Pot Still är att man använder både mältat och omältat korn i tillverkningen.
Whiskeyn trippeldestilleras i traditionella kopparpannor. Lagringen sker på amerikanska ekfat.

Här kommer recensionen:

Doft: Mycket vanilj, gräddkola, ljung honung, väldigt lik en bourbon i doften.
Med vatten: Väldigt oljig och vill inte lösa sig med vattnet, Tappar otroligt mycket med vatten, något mer gräddkola men annars samma som ovan fast betydligt mer nedtonat.

Smak: kryddig, vanilj, honung, rostad ek, len och mild.
Med vatten: mindre kryddighet, mer "gräddig" smak men tappar även här med vatten.

Eftersmak: vanilj och ljungblomster sprider sig i munnen tillsammans med en smak av örter som påminner om tyskt örtbrännvin. Eftersmaken avslutas med en mild rökighet som successivt vaknar till liv.
Med vatten: Inga örter, mindre av allt.

Kommentarer: En ok whiskey utan vatten. Med vatten blev den intet. INGET VATTEN TILL DENNA!!! Med vatten blir poängen 76 utan 83. Väljer dock att ge betyget utan vatten. Än en gång "ge tusan i vattnet".
PS. Tar sig dock lite efter en dryg halvtimma med vatten men kommer inte upp till nivån innan vatten tillsattes.

Betyg: 83

Pris: 459 kr på systembolaget.

Single Pot Still is the traditional manufacturing process of Irish whiskey. Today only Midelton Distillery producing Single Pot Still Whiskey. The ingredients are water and barley, with the characteristics of a single pot still is to use both malted and unmalted barley in production.

The whiskey are trippeldestilled in traditional copper stills. The storage is done in American oak barrels.

Here's the review:

Nose: Much Vanilla, toffee, heather honey, a lot like a bourbon on the nose.

With water: Very oily and would not dissolve with water, loses an incredible amount with water, slightly more toffee but otherwise the same as above but much more dimmed.

Palate: spicy, vanilla, honey, toasted oak, soft and gentle.

With water: less spice, more "creamy" taste but lose again with water.

After Taste: vanilla and heather flower spreads in the mouth with a taste of herbs reminiscent of German herb spirits. The finish ends with a gentle smokiness that gradually comes to life.

With water: No herbs, less of everything.

Comments: An OK whiskey without water. With water it became nothing. NO WATER TO THIS! With water becoming score 76, but the 83rd Chooses However to make the score without water. Once again, "No water"

PS. Takes a little post half an hour with water but will not be up to the level before water was added.

Score: 83

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar