Anpassad sökning

söndag 9 oktober 2011

Glendronach Revival 15 years old


Glendronach fick sin officiella licens att destillera 1826 men illegal destillering pågick långt innan de fick licensen. Glendronach betyder ”dalen med björnbärsbuskarna”.
Glendronach tar sitt vatten från källor runt Dronach dalen. Fram till 1996 gjorde de allt själva, men köper nu sin malt från centralt håll.2001 lades den egna mältningsanläggningen ner. De lagrar uteslutande på begagnade sherryfat som används upp till tre gånger. De har lagerhus på området som man kan få titta in i. Buteljeringen sker i Dumbarton.
Pannhuset är från 1967 och de har fyra pannor som fram till 2005 direkteldades med kol, de enda då i Skottland. Nu är de uppvärmda med intern ånga.

Dags för recension:

Doft:Torkad frukt, russin, lite nötkräm samt en lätt nyans av choklad i bakgrunden. Det går även att känna en svag nyans av färska nypon.
Med vatten: Kraftig chokladdoft i övrigt samma som ovan fast "renare" dofter.

Smak: Lätt krydda, torkad frukt, russin, valnötter, lite banan,
Med vatten: mer krydda torkad frukt framträder mer samt en kraftig lakritssmak.

Eftersmak: Kryddig, nypon, torkad frukt, choklad samt lite örter.
Med vatten: Mer kryddig på tungan annars lakrits och lite rök. De andra smakerna finns kvar utom nypon.

Kommentar: Mycket fin whisky. En av de bästa som jag smakat på senare tid. Rekommenderas till alla som gillar sherrylagrad whisky. Funkar både med vatten och utan vatten. Blir lite lenare med vatten samt att lakritssmaken kommer fram.

Betyg: 93

Pris: 529 kr på Systembolaget

Glendronach received his official license to distill in 1826 but illicit distilling took place long before they got the license. Glendronach means "valley of blackberry bushes." 
Glendronach takes its water from sources around Dronach valley. Until 1996, they made everything themselves, but now buy their malt from a central source. 
2001 was their malting facility closed down. The store exclusively in used sherry casks used up to three times. They have warehouses in the area that you can get a look in. Bottling is done in Dumbarton. 
The boiler house is from 1967 and they have four boilers up to 2005 they were directly heated with coal, the only ones then in Scotland. Now they are heated by internal steam.

Time for review:

Nose: Dried fruits, raisins, a little nut paste and a slight shade of chocolate in the background. You can also feel a slight tint of fresh rosehips. 

With water: Strong chocolate, scent is otherwise the same as above but "cleaner" scents.

Palate: Light spice, dried fruit, raisins, walnuts, a little banana, 

With water: more spice dried fruit emerges more and a strong licorice flavor.
 

Finish: Spicy, rosehips, dried fruit, chocolate and some herbs. 
With water: more spicy on the tongue otherwise licorice and a little smoke. The other flavors remains except rosehips.

Comment: Very nice Whisky. One of the best that I tasted recently. Recommended for fans of sherry aged Whisky. Works well with water and without water. Becomes a little smoother with water and licorice taste arrives.

Score: 93

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar