Anpassad sökning

lördag 8 oktober 2011

Isle of Jura 16 years old

Jura Distillery ligger på ön Jura som är grannö med den mycket kända whiskyön Islay. Jura betyder hjort (ca 6000 finns på ön) på gaeliska och själva ön har 180 invånare och är känd för att bl a George Orwell skrev 1984 när han bodde på ön. Jura har även ett par kända berg, Paps of Jura, som i siluett liknar ett par kvinnobröst.... (Ja det kan bli ensamt för fiskare på öarna)


Redan 1810 grundades destilleriet, men det finns spår av illegal tillverkning som härrör från flera hundra år tidigare. Från början var Isle of Jura en väldigt rökig whisky som kan liknas med de rökigaste Islay whiskys men har efter att destilleriet stod tomt i 50 år (efter en dispyt med markägaren) och återstartades 1963 börjades en mildare whisky tillverkas.

Vattnet de använder kommer från Market Loch och har väldigt lite torvsmak vilket även gäller för kornet som de tar från Port Ellen, Islay, samt från fastlandet.

Lagringen sker till största delen på bourbonfat men även sherryfat. De har fem lagerhus på området om åtta rader högt, och totalt har de ca 27 000 tunnor. Buteljeringen sker i Leith utanför Edinburgh.
(www.whiskyinfo.se)

Nu till recensionen:

Doft: En djup doft av torkad frukt slår emot direkt, samt lät kanel, efter en stund mer färsk frukt, viol, lätt rök, malt och körsbär.
Med vatten: djup russindoft, sherry, en frisk syrlighet, lite marina toner,

Smak: Kanel, äpple, mycket russin, marsipan, mjuk ballanserad smak, nästan lite orientalisk.
Med vatten: citrus, russin, kryddig med fatkaraktär, citrus,

Eftersmak: Lätt kryddig, ek, kryddan kommer tillbaka efter en liten stund, rom russin,
Med vatten: krydda framför allt på tungspetsen till en början för att sedan sprida sig i munnen, mycket mer kryddig än utan vatten, en stark mandelsmak eller rättare sagt stark bittermandelmassa.

Kommentarer: En god whisky som alltid från Jura. Bör stå en stund i glaset om flaskan är nyöppnad, god både med och utan vatten då den får lite olika karaktärer men med samma grundsmaker. Rekommenderar denna varmt.

Betyg: 89

Pris: 549 kr på Systembolaget


Jura Distillery is located on the island of Jura, which is the neighboring island to the very famous whisky island of Islay. Jura means deer (about 6000 on the island) in Gaelic and the island has 180 inhabitants and is known for among other things, George Orwell wrote in 1984 when he lived on the island. Jura also has a few famous mountain, the Paps of Jura, who in silhouette resembles a pair of female breasts .... (Yes it can get lonely for fishermen in the area)
Already in 1810  the distillery was
founded , but there are traces of the illicit manufacture derived from several hundred years earlier. Originally, the Isle of Jura a very smoky whisky that can be compared with the most smoky Islay whiskys but after the distillery stood empty for 50 years (after a dispute with the landowner) and was restarted in 1963 a milder whisky been produced.

 
The water they use comes from Market Loch and has very little peat flavor which is also for the grain which they take from Port Ellen, Islay, and from the mainland.

 
The storage occurs mainly in bourbon casks, but also sherry. They have five warehouses in the area about eight rows high, and in total they have about 27,000 barrels. Bottling is done in Leith outside Edinburgh. 

(www.whiskyinfo.se)

Now the review:
Nose: A deep aroma of dried fruit hit directly, and light cinnamon, after a while more fresh fruits, violet, light smoke, malt and cherries. With water: deep raisin aroma, sherry, a fresh acidity, some marine tones,
Palate: Cinnamon, apple, much raisins, marzipan, soft ballanserad taste, almost oriental. With water: citrus, raisins, spicy with
barrel character, citrus,
Finish: Slightly spicy, oak, spice comes back after a while, rum raisin,
With water: condiment especially on the tip of the
tongue at first and then spread in the mouth, much more spicy than without water, a strong almond taste, or rather, strong bitter marzipan.
Comments: A good whisky as always from the Jura. Should be a moment in the glass to open up if the bottle is newly opened, good both with and without water when it gets a bit different characters but with the same basic flavors. Recommended.
Score: 89

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar