Anpassad sökning

måndag 2 januari 2012

Chivas Regal 12 YO

I min generation i Sverige anses Chivas Regal oftast som en gubbwhisky. Detta beror nog på att våra föräldrar oftast köppte denna om de skulle ha en riktigt fin whisky att bjuda på. Detta har (måste jag motvilligt erkänna) gjort att jag har haft lite agg mot denna och inte testat den sedan min före detta svärfar bjöd mej på den för ca 10 år sedan.Detta skall härmed ändras å det bestämdaste.

En stor del av maltwhiskyn i Chivas Regal kommer från Benriach och Longmorn, men även Straithisla, Glenlivet och Glen Grant ingår.  ”Schivas” är ett urgammalt skotsk familjenamn från en liten by, Schivas, vid floden Ythan i nordöstra Skottland. Ordet kommer från gaeliska ”seimhas”(uttalas”sheevas”).

Nu dags för en recension av denna gubbwhisky:

Doft: Fruktig doft med körsbär, pomerans och knäck
Med vatten: Mer rök framträder samt en doft av ekfat. Över det hela en djupare och äldre doft med vatten. Troligen finns det äldre malt i denna.

Smak: Lätt kryddig, söt, torkad frukt, lätt rök, citrus och vanilj.
Med vatten: Mer citrus och vanilj. Mindre krydda förutom längst fram på tungspetsen.

Eftersmak: Mer krydda och rök i eftersmaken än från början, fruktigheten kommer fram här också.
Med vatten: mer krydda i hela munnen men mer balanserad. Vaniljsmaken sprider sig mer i munnen och blir mer framträdande men mer balanserad. Röken mer nedtonad men ökar för en stund för att sedan försvinna framåt och dö ut efter någon minut. Endast en citrus oljig smak döljer sig kvar efter det.

Kommentar: Balanserad och fin blend. Troligtvis en del gammal whisky i denna flaska. Tårarna på sidan av glaset är ganska tjocka också vilket skulle kunna indikera det. Detta är absolut en bra vardagswhisky för den som inte gillar det extrema utan en välbalanserad whisky som går hem hos de flesta.

Betyg: 88

Pris: 379 för en helbutelj och 199 för en halvbutelj på systembolaget.

 
In my generation in Sweden is considered Chivas Regal mostly as an old man's Whisky. That's probably because our parents usually bought this if they would have a really fine Whisky to offer. This is (I must unwillingly admit) allowed me to have had some grudge against this and not tested it since my ex father in law invited me on it for about 10 years ago. This is hereby amended in the strongest terms.

A large proportion of malt the maltwhisky of Chivas Regal comes from Benriach and Longmorn, but also Straithisla, Glenlivet and Glen Grant is included. "Schivas" is an ancient Scottish family name from a small village, Schivas, by the river Ythan in north east Scotland. The word comes from the Gaelic "seimhas" (pronounced "sheevas").


Now time for a review of this old man's Whisky:

Nose: Fruity nose with cherry, orange and toffee
With water: more smoke emerges, and a touch of oak. Over it all a deeper and more mature nose with water. Probably there are older malt in this one.

Taste: Slightly spicy, sweet, dried fruit, light smoke, citrus and vanilla.
With water: more citrus and vanilla. Less spice except at the tip of the tongue.

Finish: More spice and smoke in the finish than the beginning, fruitiness comes up here too.
With water: more spice in the whole mouth, but more balanced. Vanilla taste spreads more in the mouth and becomes more prominent, but more balanced. The smoke is more toned down but increases for a while and then disappear forward and die out after a minute. Only a citrus oily taste hides remain after that.

Comment: Balanced and fine blend. Probably some old Whisky in this bottle. The tears on the side of the glass is pretty thick too, which could indicate that. This is definitely a good everyday Whisky for those who do not like extreme but balanced Whisky that goes home with the most people.

Score: 88

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar