Anpassad sökning

lördag 22 mars 2014

Nytt svenskt destilleri! Test av Smögen Primör. New Swedish distillery! Test Smögen Primör.

Ja nu var det äntligen dags att få testa den färdiga whiskyn från Smögen Whisky.
Gamla lagret. Old warehouse
 Bild: Ricard Söderberg

Jag har tidigare testat en new make på ca 1,5 år vid ett besök på destilleriet. Detta gav mersmak och nu är den första treåringen här.

Smögen whisky ligger vid den svenska västkusten i Sotenäs kommun i utkanten av det lilla samhället Hunnebostrand drygt en mil från ön Smögen (som destilleriet fått sitt namn från) som ligger längst ut på sotenäset. Det startades av whiskyeldsjälen  Pär Caldenby som också sköter hela processen i destilleriet.

Spritpannan, The Spirit Still 
Bild: Ricard Söderberg
Salta västanvindar och ganska milda och fuktiga vintrar påminner mycket om förutsättningarna på den skotska västkusten.

Smögen whisky gör en ganska rökig malt med en fenolhalt på ca 45 ppm. Det är Sveriges absolut minsta lagliga destilleri vad jag vet och hela processen sker manuellt i små pannor.

Smögen Primör har en alkoholhalt på 63,7% och är lagrad i 3 år i 9 fat av europeisk skogsek varav 8 är nya 110 liters fat och ett är ett eBordeaux-vinfat på 225 liter. Fatens nummer är: 5 och 14-21 och är destillerad mellan september till november 2010 och är buteljerad den 15 november 2013.
Smögen Primör Bild: Ricard Söderberg

Nu testar vi:

Utseende: Bärnsten +-0

Doft: Ung och fruktig doft med inslag av rök och en nötig doft. Lite ljungblom kan man känna också.
Med Vatten: Tappar en del av doften och får en blommig doft och lite rosenträdoft men kommer efter en stund med rökigare toner. Mer doft av färsk ek.

Smak: Kraftig ungdomlig rökighet med en kraftig smak av rostade ekfat. Lite kola och lakrits. Viol kan också komma fram. Lite pepprig längs sidorna av tungan.
Med Vatten: Nu kommer det fram betydligt mer söta toner och nästan lite desertvinsmak. Färsk ek, lite sträv, och mer rök men en ljusare rökighet och inte lika tung som vattnad.

Eftersmak: Kraftigt lakrits, viol och lite oljig känsla. Ganska pepprig på tungspetsen och en söt rökighet kommer efteråt som stannar ganska länge.
Med Vatten: Mycket mer rök och lite mer pepprig annars ganska lika. en härligt lång rökighet med lite vatten och lite samma som efter du ätit en Läkerol lakrits halstablett.

Omdömme: Mycket bra för att vara så ung. Bra jobbat Pär Caldenby. Ser fram emot att testa den när den legat på fat lite längre.

Betyg: 88


Well now it was finally time to test the finished whisky from Smögen Whisky. I have previously tested a new make of about 1.5 years at the distillery visit. This whetted the appetite and now is the first three-year-here.

Smögen Whisky lies on the Swedish west coast in Sotenäs municipality on the outskirts of the small community of Hunnebostrand just over 10 kilometers from the island Smögen (which the distillery gets its name from) located at the tip of sotenäset. It was started by Whisky enthusiast Pär Caldenby which also manages the entire process in the distillery.

Salty westerly winds and fairly mild and wet winters is very similar to the conditions on the Scottish west coast.

Smögen Whisky makes a pretty smoky malt with a phenol content of about 45 ppm. It is Sweden's smallest legal distillery that I know of and the entire process is done manually in small boilers.

Smögen Primör has an alcohol content of 63.7% and stored for 3 years in 9 barrels of European pedunculate oak which 8 are new 110 liter barrel and is one ex Bordeaux wine barrels of 225 liters. The barrel numbers are: 5 and 14-21 and is distilled from September to November 2010 and is bottled Nov. 15, 2013.

Now, let´s do the test: 

Appearance: Amber + -0 

Nose: Young and fruity aroma with hints of smoke and a nutty aroma. A little heather bloom, you can feel as well. 
With Water: Water drops part of the aroma and get a floral aroma and a little rosewood scent but will after a while with more smokier tones. More scent of fresh oak. 

Taste: Strong youthful smokiness with a strong flavor of toasted oak barrels. A little caramel and licorice. Violets can also arrive. Slightly peppery along the sides of the tongue. 
With Water: Now, it appears far more sweet notes and almost a little desert wine flavor. Fresh oak, a bit rough, and more smoke but a lighter smokiness and not as heavy when watered.

Finish: Strong licorice, violets and a little oily feeling. Quite peppery on the tip of the tongue and a sweet smokiness comes afterwards that stays for quite some time.
With Water: A lot more smoke and a bit more peppery otherwise quite similar. a wonderfully long smokiness with water.

Comments: Very good for being so young. Good work Pär Caldenby. Looking forward to testing it when it has been on barrels a little longer.

Rating: 88

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar