Anpassad sökning

måndag 27 januari 2014

Bruichladdich The Laddie Ten

Nu ska vi prova Laddie Ten från Bruichladdich som är den första tioåringen sedan det blev privatägt. Alkoholhalt 46%. För information om destilleriet se: http://whiskylogg.blogspot.se/2012/01/bruichladdich-peat.html

Då kör vi recensionen: 

Utseende: Bärnsten +-0

Doft: Torkad frukt, läder, lätt rök samt lite hav och torv.
Med vatten: Mer rök, mer intensiv på alla sätt, annars samma dofter.

Smak: Sötaktig kraftig smak av russin, torkade frukter och djup sherry.
Med vatten: Mer krydda, mildare russin smak som går mer mot torkade äpplen med ett och annat russin i.

Eftersmak: Inte så lång men lite pepprig på sidorna av tungan som rullar in mot mitten. Den avlöses av en smak av gamla ekfat. Russinsmaken hänger med hela tiden.
Med vatten; En mer intensiv finish med mer av allt fast med en distinkt rökighet som känns tydligt en lång stund mer sultanrussin över eftersmaken än mörka russin.

Kommentar: Bra whisky och det händer en del här, men den skulle tjäna på en lite längre lagring. Lite spretig fortfarande.

Betyg: 88

For information about the distillery see: http://whiskylogg.blogspot.se/2012/01/bruichladdich-peat.html

Now we will try Laddie Ten Bruichladdich from which is the first ten year old since it became privately owned. Alcohol 46%.

Here we go with the review:

Appearance: Amber + -0

Nose: Dried fruits, leather, light smoke and a little sea and peat.
With water: More smoke, more intense in every way, otherwise the same scents.

Taste: Sweetish strong flavor of raisins, dried fruits and deep sherry.
With water: more spice, raisins milder flavor that goes more towards dried apples with one or two raisins in.

Finish: Not that long but slightly peppery on the sides of the tongue that rolls inward. It is replaced by a taste of old oak barrels. Raisin flavor keeps up all the time.
With water: a more intense finish with more of everything, but with a distinct smokiness that feels clear for a long time more sultanas over the aftertaste than dark raisins.

Comment: Good Whisky and it happens a lot here, but it would benefit from a slightly longer storage. A little fuzzy still.

Rating: 88

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar