Anpassad sökning

måndag 24 mars 2014

Finlaggan Old Reserve

Då kör vi en recension på Finlaggan Old Reserve. Denna är inget eget destilleri utan en malt från något av Islays andra destillerier. Den är buteljerad till en alkoholstyrka på 40%. Jämför gärna den tidigare recension jag gjorde på Finlaggan The Original Peaty i en tidigare post.

Då kör vi:

Utseende: Ljus halm

Doft: Ganska rökig doft, citrus, lite honung, lite havsdoft och lite vanilj.
Med Vatten: En lite tyngre rökighet med mer torvinslag och lite humus. Mer söt samtidigt i doften och mer honung och en hel del mer doft av sjögräs.

Smak: Mycket honung och citrusskal, mycket rök och torv. Ganska frisk smak.
Med Vatten: Friskare, mycket blomhonung, mer krydda i och tanin.

Eftersmak: En lite floral smak i eftersmaken tillsammans med en stor portion av sötma med honung samt rökigheten som kommer tillbaka från tidigare i slutet på eftersmaken.
Med Vatten: Rejäl krydda i början av eftersmaken som börjar på tungspetsen och klingar av för att övergå i mer rökighet som övergår till honung men röken sitter kvar. En smak av tanin kommer fram ganska ordentligt i slutet.

Kommentar: Ganska bra men den tappar med vatten tycker jag och bör nog drickas outspädd enligt min smak. Vissa fördelar får den med vatten till att börja med men totalt sett tappar den. Taninsmaken är inte alltid så upplyftande. Ganska ung ca 6 år kan jag tänka mej.

Betyg: 85


Let's do a review on Finlaggan Old Reserve. This is no distillery but a malt from any of the other distillery on Islay. It is bottled at an alcoholic strength of 40%. Please compare the previous review I did on Finlaggan The Original Peaty in a previous post.

Here we go:

Appearance: Light straw

Nose: Quite a smoky aroma, citrus, a little honey, a little scent of Sea and a little vanilla.
With Water: A bit heavier smokiness with more peat elements and little humus. More sweet while in the fragrance  more of honey and a whole lot more scent of seaweed.

Taste: Much of honey and citrus peel, a lot of smoke and peat. Fairly fresh taste.
With water: Fresher,  floral honey, more spice in and tannin.

Finish: A slightly floral flavor in the finish along with a large dose of sweetness with honey and smokiness that comes back from earlier at the end of the finich.
With Water: Substantial spice at the beginning of the finish that starts at the tip of the tongue and fades to evolve into more smokiness released to honey but the smoke remains. A taste of tannin emerges quite thoroughly in the end.

Comment: Pretty good but it loses with water, I think, and should probably be drunk the undiluted in my taste. Some benefits will the with water to begin with, but overall it loses in flavor. Tannin taste is not always so uplifting. Pretty young about 6 years I can imagine .

Rating: 85

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar