Anpassad sökning

torsdag 4 juli 2013

Loch Lomond Single Malt Scotch Whisky

Nu är det dags att testa Tintins vän Kapten Haddocks favoritwhisky nämligen Loch Lomond.

Loch Lomond Distillery byggdes så sent som 1965 vid södra delen av Skottlands största sjö, Loch Lomond. Berget Ben Lomond ståtar i bakgrunden och ger destilleriet en vacker inramning. Det fanns visserligen ett destilleri med samma namn redan 1814 men det var bara i drift något år. Destilleriet byggdes av Littlemill Distillery Co Ltd som ville utöka sin verksamhet. Destilleriet köptes dock fem år senare av ett amerikanskt företag, Barton Brands. Anläggningen lades i malpåse 1984. Efter endast ett år utan produktion är nu destilleriet i Loch Lomond Distillers ägo. En omfattande renovering genomfördes i slutet på 80-talet på £15 miljoner.  Loch Lomond Distillers äger även Glen Catrine Bonded Warehouse (Största oberoende buteljeringsfirman i Skottland som buteljerar 37 miljoner flaskor årligen), Wm Morton Ltd (vindistributör), Glen Scotia Distillery och Littlemill Distillery.

Vattnet tas från närliggande River Leven samt borrade vattentäkter på området. Kornet köps in från centrala mälterier och är allt från orökt till hårdrökt(siffror uppemot 100ppm nämns). De har två klassiska kopparpannor i lökmodell samt fyra något ovanliga pannor. De speciella pannorna på destilleriet är mycket unika, långa och breda, och kan destillera råspriten på olika sätt. Faktiskt möjligt att variera höjden på själva destilleringen. Hög destillering ger ett destillat med lättare renare karaktär medan låg destillering ger ett kraftfullt fyllig destillat.  Det gör att destilleriet kan återskapa hela åtta olika sorter maltwhisky för närvarande. Råspriten lagras vanligen på använda bourbonfat men andra sorter förekommer. Buteljeringen sker i den egna anläggningen.

Då till recensionen:

Doft: Smörkola, pomerans, fruktig doft av fikon och sultanrussin, ett lätt stänk av vanilj.
Med vatten: Gamla sherryfat, tung doft av sherry och torkad frukt. Inte lika fruktig, inga fikon men väl russin.

Smak: Kryddig, Smörkola, Torkad frukt, Söta russin, torkade äpplen.
Med vatten: Mycket fylligare. mycket russin, mindre kryddig, lite mer ljungblom i den istället.

Eftersmak: Söt lite kryddig eftersmak med inslag av vanilj och nästan lite körsbär.
Med vatten: En härligt fyllig sötma från sherry och mindre krydda, en smak av kola smyger fram över gommen, mycket smak som stannar kvar och känns som efter man suttit och smuttat på en sherry.

Omdömme: En mycket bra standard whisky som tjänar på någon sked med vatten. Funkar istället för dessertvin till efterrätten eller som en avec.

Betyg: 88


Now is the time to test Tintin's friend Captain Haddock's favorite whisky namely Loch Lomond.
Loch Lomond Distillery was built as late as 1965 in the southern part of Scotland's largest lake, Loch Lomond. Mount Ben Lomond parade in the background and provides the distillery a beautiful setting. There was a distillery of the same name in 1814 but it was only in operation a year. The distillery was built by Littlemill Distillery Co. Ltd. who wanted to grow their business. The distillery was bought five years later by an American company, Barton Brands. The plant was mothballed in 1984. After only one year, out of production the was sold. Distillery is now owned by the Loch Lomond Distillers. An extensive renovation was carried out in the late 80's at £ 15 million.

The water is taken from nearby River Leven and drilled wells in the area. Grain purchased from central maltsters and range from unsmoked to hard smoked (figures upwards of 100ppm mentioned). They have two classic copper pans in the onion skin model and four somewhat unusual boilers. The special boilers in the distillery are very unique, long and wide, and can distill raw spirit in different ways. In fact possible to vary the height of the distillation. High distilling a distillate with lighter cleaner character while low distillation provides a powerful rich distillate. It allows the distillery to re-create the entire eight different varieties malt currently. The raw spirit is usually stored on used bourbon barrels but other varieties are available. Bottling takes place in the same holding.

Then the review:

Nose: butterscotch, bitter citrus, fruity aromas of figs and sultanas, a slight touch of vanilla.
With water: Old sherry, heavy smell of sherry and dried fruit. Not as fruity, no figs but well raisins.

Palate: Spicy, butterscotch, dried fruit, sweet raisins, dried apples.
With water: Much fuller. lot of raisins, less spicy, a little more heather bloom in it instead.

Finish: Sweet little spicy finish with a hint of vanilla and almost a little cherry.
With water: A wonderfully mellow sweetness from the sherry and less spice, a flavor of caramel sneaks forward on the palate, lot of taste that stays and feels like after you sat and sipped a sherry.

Rating: A very good standard Whisky that wins on a spoon of water. Works instead of dessert wine to dessert or as an avec.

Score: 88

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar