Anpassad sökning

torsdag 18 juli 2013

Kavalan Solist sherry #S060626019 Bottle 337/568

Normalt sett så testar jag inte whisky som ligger 
på ett pris som överstiger 700 svenska kronor meneftersom priserna på whisky stigit ganska ordentligt under den senaste tiden och eftersom denna whisky nu är påväg in på det europeiska och nordamerikanska whisky-marknaderna gör jag ett undantag i detta fall. 
Kavalan single malt är en whisky som tillverkas i Taiwan. Den har tillverkats sedan 2008 men det första new make kom ur pannorna i mars 2006. Destilleriet är lokaliserat mellan den snöiga bergskedjan
Yi-Lan och Stillahavet där de kalla snövindarna från bergen samverkar med de dimmiga vindarna från havet vilket medför en kraftig omsättning av luft runt faten. Vattnet utvinns från den centrala bergskedjan på taiwan samt den snöiga bergskedjan Ylan 
vilkt ska ge en typisk Taiwanesisk smak på whiskyn.

Nu är det dags för recensionen:
(Datum för recensionen:2011-09-07)

Doft: Mandel, vanilj, kraftiga russin, en tung sherrydoft,
Med vatten: mer vanilj och mer utpräglad russin samt en frisk sherrydoft

Smak: Söt, full sherrysmak, russin, lätt fruktig i bakgrunden och mycket fatsmak, vanilj
Med vatten: Mycket sherry fortfarande, en mer öppen smak med alla de delar som fanns innan. Lite mer av rå eksmak med vattnet

Eftersmak: Oljig, russin, rom, vanilj, mandel
Med vatten: en strävare smak och mer kryddig framförallt långt bak i munnen. Strävheten och kryddigheten stannar kvar längre.

Kommentar: Fullkropps sherry, nästan lite trögflytande. Tyckte bättre om denna utan vatten då den blev mer "hel". Men riktigt ok. Har en framtid helt klart.

Pris: från 799 och uppåt på systembolaget

Betyg: 85


Normally, I do not test Whisky which is at a price that exceeds 700 Swedish kronor, but as the prices of Whisky have risen quite considerably in recent times and since this Whisky now is on its way into the European and North American Whisky market I'll make an exception in this case.

Kavalan single malt is a Whisky produced in Taiwan. It has been manufactured since 2008, but the first new make came out of the boilers in March 2006. The distillery is located between the snowy mountains Yi-Lan and the Pacific where the cold winds from the mountains snowy interacts with the misty winds from the ocean which means a strong circulation of air around the barrels. The water is extracted from the central mountain range of Taiwan and the snowy mountains Ylan which should give a typical Taiwanese taste the whisky.
(Source: http://www.kavalanwhisky.com/en and http://kavalanwhisky.blogspot.se)

Now is the time for review:
(Date of review :2011-09-07)

Nose: Almond, vanilla, raisins strong, a heavy sherry scent;
With water: more and more pronounced vanilla and raisins and a fresh scent of sherry

Palate: Sweet, full flavor of sherry, raisins, light fruitiness in the background and very taste of dishes. vanilla
With water: sherry still, a more open taste with all the elements that existed before. A little more of the raw oak flavor with the water

Finish: Oily, raisins, rum, vanilla, almond
With water: a harsher flavor and more spicy especially far back in your mouth. Roughness and spiciness stay longer.

Comment: Full Body sherry, almost viscous. Felt better about this without water when it became more "whole". But really ok. this has a future quite clearly.

Score: 85

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar