Anpassad sökning

måndag 13 februari 2012

Glengoyne 10 YO

Destilleriet ligger vackert vid Dumgoyne Hill en kort biltur från Glasgow (ca 30 minuter, 60minuter från Edinburgh). Loch Lomond, Skottlands största sjö ligger också precis i närheten. Destilleriet som är det sydligaste av highlands destillerierna överskuggas delvis av snöbeklädda Ben Lomond. Destilleriet grundades som Burnfoot distillery 1833. Läget, två mil från Glasgow, innebar att Glengoyne blev ett populärt rastställe för reseneärer och boskapsdrivare. Från början fanns hela 20 destillerier i området men endast Glengoyne har överlevt av dessa. Namnet Glengoyne tillkom 1905 efter Lang Brothers först ändrat det till Glenguin när det köpte destilleriet. Det finns två varianter på vad Glengoyne betyder, 'gåsdalen' eller 'vinddalen' 1965 genomfördes en omfattande renovering och utbyggnad.  Närheten till Glasgow gör att destilleriet tar emot 40.000 besökare varje år. Glengoynes marknadsföring inriktar sig på det faktum att den är 'unpeated' dvs kornet som används har inte utsatts för någon rök utan det har torkats i endast varmluft.

Glengoyne tar sitt vatten från en källa vid sluttningarna på Dun Goyne Hills. Regnvattnet filtreras i röd sandsten under 40 år och blir rent och mjukt. Kornet som de köper in färdigmältat är av sorten Golden Promise och värms upp av varmluft utan någon som helst kontakt med rök. Mäskkaret i rostfritt stål har vackra kopparbeslag och tar 15 ton. De sex jäskaren är i oregonfuru och rymmer alla 19.000 liter.  De har tre pannor, en större mäskpanna på 15.000 liter av lökmodell som är uppvärmd av gaslåga och två mindre spritpannor på 3.500 liter som värms upp av interna ångrör. De provade en kort tid med trippeldestillering men kör nu pannorna parallellt. Whiskyn lagras på använda sherryfat och bourbonfat. Faten lagras på plats. Buteljeringen sker i Glasgow. Produktionskapaciteten uppgår till 1.5 miljoner liter per år. 30 personer jobbar på destilleriet.
(www.whiskyguiden.se)

Nu är det dags för recensionen: 

Doft: Citrus, Honung, lätt spritig, söt malt, frisk

Med vatten: Mycket mer framträdande citrus (pomerans) lite ek samt mycket av spritigheten försvinner. Lätt doft av torkade äpplen.

Smak: vanilj, söt gräddkola, fruktig, blomsterhonung, lite ingefära, violblom

Med vatten: Tappade en hel del i smaken och blev vattnig. annars samma.

Eftersmak: Ganska spritig eftersmak med en lätt honungsmak och smak av torkade söta frukter.  Kort eftersmak och väldigt lätt.

Med vatten: mer smak, kryddig istället för spritig. Det kommer även fram rök men inte den klassiska torvröken utan en mer rökig smak som av ekspånsrökta charkuterier. Längre och med mindre honung.

Kommentar: En lätt knappt godkänd malt som både tappar och växer med vatten. Tror att den tjänar på några droppar vatten på grund av att eftersmaken vinner så mycket på det men var väldigt försiktig.

Betyg: 82

Pris: 369 kr i Systembolagets beställningssortiment


The distillery is beautifully situated at Dumgoyne Hill a short drive from Glasgow (about 30 minutes, 60minuter from Edinburgh). Loch Lomond, Scotland's largest lake is also very close by. The distillery, which is the southernmost of the Highlands distilleries were overshadowed in part by the snow-capped Ben Lomond. The distillery was established as Burnfoot distillery 1833. Situatedten kilometers from Glasgow, meant that Glengoyne was a popular resting place for travelers and DROVER. Originally, there were as many as 20 distilleries in the area but only Glengoyne has survived of them. The name came Glengoyne 1905 by Lang Brothers first changed it to Glenguin when it bought the distillery. There are two variations on what Glengoyne is, 'goose valley' or 'valley of wind' in 1965, an extensive renovation and expansion were made. Closeness to Glasgow means that the distillery receives 40,000 visitors every year. Glengoynes marketing focuses on the fact that it is 'unpeated' ie the barley used has not been exposed to any smoke, but it has been dried in only hot air.
 Glengoyne takes its water from a source at the slopes of Dun Goyne Hills. The rainwater is filtered in the red sandstone for 40 years and is clean and soft. The barley they purchase ready-malted is of the variety Golden Promise and heated by hot air without any contact with smoke. The mash tub is made ​​of stainless steel has beautiful copper fittings and takes 15 tons. The six washbacks in oregon pine and includes all 19 000 liters. They have three stills, a larger mash still of 15,000 liters of the onion model, which is heated by gas burners and two smaller spirit stills of 3,500 liters, which is heated by internal steam pipe. They tried a short course of triple distillation but now runs the boilers in parallel. The whisky stored in used sherry and bourbon casks. Casks are stored on site. Bottling takes place in Glasgow. Production capacity amounts to 1.5 million liters per year. 30 people work at the distillery.
 (www.whiskyguiden.se) 
 Now is the time for the review:
Nose: Citrus, honey, easy spirituous, sweet malt, fresh

With water: more prominent citrus (bitter orange) a little oak and a lot of the spirituos sent disappears. Light aroma of dried apples.

Palate: vanilla, sweet toffee, fruity, floral honey, a little ginger, violet flowers

With water: Lost a lot of taste and was watery. otherwise the same.

Finish: Fairly spirituous to taste with a slight honey Finish and taste of dried sweet fruit. Short Finish and very light.

With water: more flavor, spicy instead of spirituousl. There will also be smoke but not the classic peat smoke, but a more smoky flavor of oak smoked charcuterie. Longer finish with less honey.

Comment: A light barely approved malt that both loses and grows with water. I think that it earns with a few drops of water due to in the finish wins so much on it but be very careful.

Score: 82

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar