Anpassad sökning

måndag 13 februari 2012

Bowmore Mariner 15 YO

Dags att recensera Bowmore Mariner som finns att köpa på taxfree. Den säljs i 1 liter-flaskor som de flesta whiskys som är framtagna speciellt för taxfree-marknaden.

För mer information om destilleriet se: Bowmore darkest 15 year old.

Recension:

Doft: Kraftig torvrök, fruktig med inslag av russin och fräsch ek. lätt inslag av tjärat rep och hav.

Med vatten: Ingen större skillnad faktiskt förutom att den blir lite mer nedtonad. Möjligt lite mer krydda i doften.

Smak: Fruktig och söt smak med en överliggande rökighet samt inslag av havssalt, torkad frukt och en lätt sherrysmak i bakgrunden.

Med vatten: Ännu mer söt, mer salt den tar nästan över totalt. En ganska bitter smak träder fram.

Eftersmak: Kryddig, rökig smak med mycket hav i eftersmaken. Ganska mycket pågår här som är svårt att ta på förutom havssaltet som kommer mer efter en stund. Pågår ganska länge.

Med vatten: Rökig, fruktig men samtidig en bitter eftersmak nästan så att munnen drar ihop sig lite.

Komentar: En ganska bra whisky utan vatten men den förlorar en hel del med vatten så hoppa över den eller ta bara någon droppe. Fin med många smaker när man inte har något vatten i men en del otrevliga smaker träder fram med vatten. Tror att alla fat som varit med i denna blandning inte tillhört de absolut bästa. Tappar i betyg pågrund av de mindre smickrande smaker som finns i bakgrunden med lite vatten.

Betyg: 85


Time to review Bowmore Mariner, which can be purchased at duty free shops. It is sold in 1 liter bottles as most whiskys which are produced specifically for the duty free-market.


For more information about the distillery see: Bowmore Darkest 15 year old.
Review:

Nose: Strong peat smoke, fruity with hints of raisins and fresh oak. light touch of tarred rope and sea.

With water: Not much difference really except that it gets a little more down. Possibly a little more spice in the aroma.

Palate: Fruity and sweet with an overhead smokiness and hints of sea salt, dried fruit and a light sherry flavor in the background.

With water: Even more sweet, more salt, it takes almost over totaly. A rather bitter flavor emerges.

Finish : Spicy, smoky flavor with a lot of sea in the finish. Pretty much going on here that is hard to take apart exept for the sea salt that comes more after a while. Ongoing for quite some time.

With water: Smoky, fruity but simultaneously a sour taste almost like the mouth will contract a bit.

Comments: A pretty good Whisky without water, but it loses a lot with water so skip it or just take a drop. Nice with many flavors when you have no water but some unpleasant flavors emerge with water. Think that all the barrels that were included in this mix is not belonged to the very best of the stock. Due to the nature of less flattering flavors contained in the background with a little water the rating pins down a bit.

Score: 85

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar