Anpassad sökning

tisdag 14 februari 2012

Bowmore Enigma 12 YO

Då kör vi Bowmore Enigma.

Recension:

Doft: Russin, druvor, färskt hö, lätt sulfid, torvrök och ljung. Sherryn gör sig ganska mycket påmind.

Med vatten: Mer spritig men samtidigt en mer klassisk Bowmore doft, sötare lemonad doft med inslag av frisk ljungblom. Ingen sulfid.

Smak: Kryddig och något spritig, mycket gamla fat, Inte toppkvalitet på vissa av dem. Sherry, citron, ek, rök, ganska frän smak i mitten som inte alltid är angenäm. Sälta och en liten bitterhet.

Med vatten: Frisk fruktighet som övergår i en mer kryddig sherrysmak, havssalt, russin och ljunghonung.

Eftersmak: Bitter i eftersmaken, ganska rökig, känns lite unken. Halv lång

Med vatten
: mer rökig, Det mesta av bitterheten är borta, kryddig, och lite sur,

Kommentar: Den är godkänd men inte mer. Blev faktiskt lite besviken för när jag testade denna senast gav jag den ganska bra betyg. Tjänar på vatten men ta det varsamt eftersom alkoholhalten bara ligger på 40%.

Betyg: 84

Pris: denna finns bara att köpa på taxfree eller online

Here we go Bowmore Enigma.

Review:

Nose: Raisins, grapes, fresh hay, light sulphide, peat smoke and heather. The sherry makes itself pretty much felt.

With water: more spirituous but a more classic Bowmore smell as sweet lemonade scent with hints of fresh heather bloom. No sulphide.

Palate: Spicy and some spirituous, a lot taste of old barrels, not top quality on some of them. Sherry, lemon, oak, smoke, quite pungent taste in the middle which is not always pleasant. Salt and a little bitterness.

With water: fresh fruit that turns into a more spicy sherry flavor, sea salt, raisins and heather honey.

Finish: Bitter in the finish, quite smoky, feels a bit stale. Semi-long finish

With water: more smoky, Most of the bitterness is gone, spicy, and slightly acidic,

Comment: It is OK but no more. I was actually a little disappointed because when I tested this last time , I gave it pretty high mark. Gain on water but be careful because the alcohol content is only of 40%.

Score: 84Price: this is only available to buy at duty free or online

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar