Anpassad sökning

söndag 11 december 2011

Bowmore Tempest Batch no.1

Dags att recensera första Batchen av Bowmore Tempest. Denna är en cask-strength med en alkoholhalt på 55,3 % och kommer från en lagring av first fill Bourboncasks. Det finns även en Batch 2 och 3 av Tempest vilka kommer att recenseras senare. För information om destilleriet se recensionen av bowmore darkest 15 years old.

Nu till recensionen:

Doft: Apelsin, lätt hav i form av sjögräs, lätt rök, vanilj, lätt stickande, bakomliggande fatdofter av färsk ek, 
Med vatten: Sötare citrusdoft, mer rökig, vanilj och hav. Mindre stickande doft.

Smak: Söt, vanilj, sälta, lite viol, torv
Med vatten: Rök, apelsin, mer vanilj, fortfarande ganska söt,

Eftersmak: Smak av hav kommer fram tillsammans med en ökad kryddighet och rökighet. rökigheten fortsätter att öka medan kryddigheten rullar fram på tungan för att sedan försvinna ut åt sidorna därefter tar en sötma över tillsammans med den fortsatta rökigheten. Ganska lång eftersmak ändå.
Med vatten: rätt så lika men med mer smak i hela munnen framförallt vad gäller kryddigheten.

Kommentar: Bra whisky (som inte lyfter några höjder men helt ok) skrev jag först men efter att ha smakat den igen måste jag ändra mej och säga att detta är en av de övre bland de jag smakat men når ej upp till Bowmore Lamrig (som kommer att recenseras även den vid ett senare tillfälle) trots att den jämförs med den på olika forum. Är inte säker på om vatten ska tillsättas denna.

Betyg: 91

Pris: Denna batch är i dagsläget relativt svår att få tag på men kan finnas kvar på vissa näthandlare. Jag köppte min på systembolaget för ett pris av 599 svenska kronor

Time to review the first batch of Bowmore Tempest. This is a cask-strength with an alcoholic strength of 55.3% and comes from astorage of first fill Bourboncasks. There is also a Batch 2 and 3 of the Tempest which will be reviewed later. For information about the distillery see review Bowmore Darkest 15 years old. 

Now to the review: 

Nose: Orange, light sea in the form of seaweed, light smoke, vanilla, slightly pungent, behind barrel scents of fresh oak, 
With water: Sweeter citrus fragrance, more smoky, vanilla and sea. Less pungent odor. 

Palate: Sweet, vanilla, salt, a little pansy, peat 
With water: Peat smoke, orange, more vanilla, still pretty sweet, 

Finish : Taste of the Sea comes forward along with an increase spiciness and smokiness. The smokiness continues to increasewhile the spicy rolls of the tongue and then disappear out to the sides, thereafter the sweetness takes over along with the continuedsmoky unit. Fairly long finish anyway.
With water: quite similar but with more flavor in the mouth, particularly in terms of spicy.
 Comment: Good Whisky (which do not lift a few hills but ok), I wrote first, but after having tasted it again, I must change myself andsay that this is one of the top among the ones I tasted, but does not reach up to Bowmore Lamrig (as also will be reviewed at a later date) even though they are compared with it in various forums. Are not sure if water should be added to this.Score: 91

Price: This batch is in the current situation rather difficult to come by but may remain on some online retailers. I bought the "Systembolaget" for a price of 599 Swedish kronor


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar