Anpassad sökning

torsdag 3 november 2011

Penderyn AC Peated

Dags för den sista från Penderyn nämligen AC Peated. (För information om destilleriet se Penderyn AC Madeira).

Recension:


Doft: Rök med inslag av sjögräs och lättrökt makrill, Svårt att få någon riktig koll på övriga dofter men man kan känna lätt söt fruktighet som kommer fram mer om den får stå i glaset i minst 15 min. Då kommer det päron och lite örter.
Med vatten: Frukt, nöt, örter och givetvis rök


Smak: Söt, rök, rökt svinkött, havssälta, Färskt ekfat. lite vanilj.
Med vatten: Kryddig, aprikos, mindre söt, lättare rök, lättare sälta.


Eftersmak: Päron och sedan rök och kryddighet samt en strävhet. Dessa kommer rullande och stannar ganska länge.
Med vatten: kortare eftersmak, lite kryddbrännvin över den, mindre av allt.

Kommentar: Ok men skippa vattnet. Betyget nedan är satt utifrån smaken utan något vatten i whiskyn. Den hade gått ner flera steg om betyget byggde på smaken när det var vatten tillsatt.

Betyg: 84


Time for the final whisky from Penderyn namely AC Peated. (For information about the distillery see Penderyn AC Madeira).

Review:

Nose: Smoke with a hint of seaweed and lightly smoked mackerel, hard to get any real grip on the other fragrances but you may feelslightly sweet fruitiness that will produce more if it may stand in the glass for 15 min. Then the pears and some herbs come forward.
With water: Fruits, nuts, herbs and of course smoke

Taste: Sweet, smoke, smoked pork, sea-dwelling, fresh oak barrels. a little vanilla.
With water: Spicy, apricots, less sweet, lighter smoke, light saltiness.

After Taste: Pear and then smoke and spice, and a roughness. These will come rolling forward in the mouth and then stay a while.
With water: less aftertaste, some herbs on it, less of everything.

Comment: Ok but skip the water. The rating below is set based on the taste without any water in the whisky. It had gone downseveral steps of the grade was based on taste when it was water added.

Score: 84

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar