Anpassad sökning

fredag 18 november 2011

Cragganmore 12 years old

 Cragganmore grundades 1869 vid byn Ballindalloch där floden Avon och Spey möts. Destilleriet byggdes av sten från höjden Craggan Mor. Cragganmores närhet till järnvägen gjorde att de var blev de första att frakta sin whisky med hjälp av den.

Destilleriet höll som så många andra stängt i mitten på 40-talet. 1964 utökade man kapaciteten på anläggningen och utökade antalet kopparpannor från två till fyra stycken. Året efter övertogs Cragganmore av Distillery Company Ltd, som nu heter Diageo. Sedan 1989 ingår Cragganmore i den klassiska serien Six Classic Malts.
 
Cragganmore tar sitt vatten från två källor, Garlane och Coris även kallade "The Corries". De får sitt lättrökta korn från någon av Diageos centrala mältningsanläggningar. Mäskningen sköter man med ett nytt modernt rostfritt mäskkar, tillverkat 1997. Destilleriet har sex jäskkar som samtliga är tillverkade i europeiskt lärkträ. De har fyra kopparpannor, även de relativt nya, tillverkade i mitten av 60-talet. Mäskpannorna är av lanternmodell och spritpannorna av boiling ball modell. En ovanlig detalj är att pannhuvudena är platta upptill, om det är för att passa mot taket eller förbättra destilleringen är osagt. Whiskyn lagras nästan uteslutande i begagnade bourbonfat. Destilleriet har tre lagerhus på området. Efter lagringen sker buteljeringen i Leven, Fife.
(http://www.whiskyguiden.se)

Nu till recension:

Doft: Honung, lakrits, fruktig
Med vatten: samma som ovan män lättare och mindre distinkt

Smak: Spritig, söt, lätt fruktig, med inslag av lakritstoner, citrus
Med vatten: mer fruktig,

Eftersmak: Kort och lite kryddig med en väldigt lätt rökighet,
Med vatten: Mer kryddig och mer citrus, lite mer distinkt rökighet och betydligt längre eftersmak

Kommentar: En sådär whisky som inte kommer till några höjder. Ganska intetsägande för att vara malt men drickbar.

Betyg: 83

Pris: 369 kr på Systembolaget

Cragganmore was founded in 1869 in the village of Ballindalloch where the River Avon and Spey meet. The distillery was built of stone from the hill Craggan Mor. Cragganmore proximity to the railroad meant that they were became the first to transport their whisky through it.

The distillery was, like so many others, closed in the mid 40's. 1964 they expanded the capacity of the plant and extended the number of copper pans from two to four. The following year it was taken over by Distillery Company Ltd., which is now calledDiageo. Since 1989 Cragganmore is included in the classic series Six Classic Malts.

Cragganmore takes its water from two sources, Garlane and Coris also called "The Corries". They get their light smoked barleyfrom one of Diageo's central malting plants. Mashing, is operated with a new modern stainless mash tun, made 1997. The distillery has six vats which are all manufactured in European larch tree. They have four copper stills, even those relatively new, constructed in the mid 60's. Wash stills are lantern model and liquor stills of boiling ball model. An unusual detail is that the boiler heads are flat on top, if it is to fit against the ceiling or improve distillation is unsaid. The whisky is stored almost exclusively in used bourbon casks.The distillery has three warehouses in the area. After storage bottling takes place in Leven, Fife. 
(http://www.whiskyguiden.se)

Now to the review:

Nose: honey, licorice, fruity

With water: same as above but lighter and less distinct


Palate: spirituous, sweet, slightly fruity, with hints of licorice tones, citrus

With water: more fruity,


Finish: Short and slightly spicy with a very light smokiness,

With water: more spicy and more citrus, a little more distinctive smokiness and much longer finish


Comment: An average Whisky that does not come to any heights. Pretty bland to be malt but drinkable,


Score: 83

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar