Anpassad sökning

söndag 29 juni 2014

Yet another new Swedish Whisky "Box Single Malt Whisky The Pioneer" 48.1% ABV

Box Destilleri  Bild: Box Whisky
Nu var det äntligen dags att testa den första officiella whiskyn från box whisky utanför Kramfors i Norrland.

Box Destilleri är beläget strax norr om mitten av Sverige i ådalen invid den stora Ångermanälven där smältvatten från de svenska fjällen rinner förbi i sin färd mot bottenhavet.

Det nordliga läget medför stora skillnader i temperatur mellan dag och natt samt vinter och sommar. Vatten och natur är rent och förhållandevis opåverkat av mänsklig aktivitet.

Bild: Ricard Söderberg
Malten som används är gammaldags pilsnermalt för att ge en större smak men den är inte lika hög effekt på som vanlig whiskymalt.

Ådalen var tidigare mest känd för sin mörka men för Sverige viktiga historia som ett tidigt område för industri invid Ångermanälven. Det mörkaste avsnittet var under en stor strejk 1931 då kulmen nåddes när demonstrerande arbetare blev beskjutna av militär och 5 arbetare dödades och 5 sårades. Detta blev en vändningspunkt i svensk politik och hur militär får användas. Nu ser vi fram emot en ny industriepok med betydligt mer positiva inslag och att ådalen går en ljus framtid till mötes och blir känd för välgjord och god whisky.

The Pioneer är buteljerad  i juni 2014, är tre år gammal och har en alkoholhalt på 48,1%. Den innehåller inga tillsatta färgämnen och är inte kylfiltrerad. 50 procent orökt whisky som lagrats tre år på bourbon-ankare (40 liter) 35 procent rökig whisky (31ppm) som lagrats tre år på bourbon-ankare (40 liter) 15 procent orökt whisky som lagrats två år på 200-liters bourbonfat och som slutlagrats på 100-liters fat av ny svensk kolad ek. Meer info om buteljeringen på: http://bottlings.boxwhisky.se/
(källa Box Whisky)

Nu till Recensionen:

Färg: Bärnsten -1

Doft: Halm och lite örter. Mellanlätt rök och nästan lite inslag av jordgubbar. Lite ekdoft och lätt doft av sött dessertvin.
Med vatten: Mer kryddig med inslag av kanel och russin som försvinner efter några minuter för att sedan återvända men med en större sötma och mer ek.

Smak: Söt med mycket smak av sött dessertvin. Mycket lätt rök, ek och russin.
Med vatten: Mer krydda och ek. Fortfarande söt men lite sträv. Lite små inslag av honung och vanilj.

Eftersmak: Kryddig, lite sträv med smak av sherry. Medellång eftersmak.
Med vatten: Kryddig på främre ovansidan av tungan. Mer taninsmak och nästan lite oljig. Eftersmaken håller i sig lite längre.

Kommentarer: Är lite besviken efter det uppsnack som varit om denna men är helt ok. Kommer inte riktigt upp till mina förväntningar men den ger mersmak inför framtida buteljeringar med lite mer tid i faten.

Betyg: 86


Now it was finally time to test the first official whisky from Whisky box outside Kramfors in northern Sweden.

Box Distillery is located just north of the center of Sweden in the ådalen at the great Ångermanälven where meltwater from the Swedish mountains runs past in its journey towards the Baltic sea.


The northern location results in large differences in temperature between day and night and winter and summer. Water and nature is clean and relatively unaffected by human activity.

The malt used is old-style pilsner malt to give a bigger taste but it is not as high efficiency as regular Whisky malt.

Ådalen was previously best known for its dark but important to Sweden's history as an early area for the industry next Ångermanälven. The darkest episode was during a major strike in 1931 when the climax was reached when protesting workers were shot at by the military and five workers were killed and five wounded. This became a turning point in Swedish politics and how the military should be used. We now look forward to a new industrial era with far more positive elements and ådalen has a bright future ahead and become known for well-made and good whisky.

The Pioneer is bottled in June 2014, is three years old and has an alcohol content of 48.1%. It contains no added colorings and is non chill-filtered. 50 percent unsmoked Whisky stored three years in bourbon-anchor (40 liters) of 35 percent smoky whisky (31ppm) stored three years in bourbon-anchor (40 liters) of 15 percent unsmoked Whisky stored two years in 200-liter bourbon and end stored in 100-liter barrels of new Swedish charred oak. More info about the bottling at: http://bottlings.boxwhisky.se/
(Source Box Whisky)

Now to the review:

Colour: Amber -1

Nose: Straw and some herbs. Middle Light smoke and almost a little hint of strawberries. A little oak scent and light aroma of sweet dessert wine.
With water: More spicy with hints of cinnamon and raisins which disappears after a few minutes and then returned but with a greater sweetness and more oak.

Taste: Sweet with a lot of flavor of sweet dessert wine. Very light smoke, oak and raisins.
With water: More spice and oak. Still sweet but a little rough. Some small hints of honey and vanilla.

Finish: Spicy, a little rough with the taste of sherry. Medium long finish.
With water: Spicy on the front top of the tongue. More tannin flavor and almost a bit oily. The finish lasts a little longer.

Comments: Is a bit disappointed after the talk that has been on this but is quite ok. Comes not quite up to my expectations but it whets the appetite for future bottlings with a little more time in the barrels.

Rating: 86

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar